Årsmødetaler

Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2017

Peter Skaarups årsmødetale 2017
Carl Christian Ebbesens årsmødeberetning 2017
Chris Bjerknæs årsmødetale 2017

Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2016

Peter Skaarups årsmødetale 2016
Pia Kjærsgaards årsmødetale 2016
Morten Messerschmidt og Anders Vistisens årsmødetale 2016
Carl Christian Ebbesens årsmødeberetning 2016
Lucas Hultgrens tale til DF's årsmøde 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2015
Peter Skaarups årsmødetale 2015
Morten Messerschmidts årsmødetale 2015
Peter Kofods tale
Carl Christian Ebbesens beretning fra årsmødet 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2014
Peter Skaarups årsmødetale 2014
Pia Kjærsgaards årsmødetale 2014

Morten Messerschmidts årsmødetale 2014

Carl Christian Ebbesens beretning ved årsmødet 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kristian Thulesen Dahls årsmødetale 2013
Morten Messerschmidts årsmødetale 2013
Peter Skaarups årsmødetale 2013
Pia Kjærsgaards årsmødetale 2013
Carl Christian Ebbesens beretning ved årsmødet 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pia Kjærsgaards tale ved årsmøde 2012
Kristian Thulesen Dahls tale ved årsmødet 2012
Hilsen fra Dansk Folkepartis Ungdom v/Anders Vistisen
Carl Christian Ebbesens beretning ved årsmødet 2012
Pdf-fil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pia Kjærsgaards tale ved årsmødet 2011
Pdf-fil
Morten Messerschmidts tale ved årsmødet 2011
Word-fil
Søren Krarups tale ved årsmødet 2011
Word-fil
Årsmødetale 2011 af DF Ungdoms formand, Bente Kronborg Flensted
Wordfil
Carl Christian Ebbesens beretning ved årsmødet 2011
Pdf-fil
Gæstetaler Nigel Farages tale ved årsmødet 2011
Word-fil

Pia Kjærsgaard, Årsmødet 2010
Pdf-fil
Kristian Thulesen Dahl, Årsmødet 2010
 
Morten Messerschmidt, Årsmødet 2010
 
Carl Christian Ebbesen, Årsmødet 2010
 
Gæstetaler Ayaan Hirsi Ali, Årsmødet 2010
 

Pia Kjærsgaard, Årsmødet 2009
Word-fil

Gæstetaler, Farshad Kholgi, Årsmødet 2009
Word-fil

Morten Messerschmidt, Årsmødet 2009
Word-fil

Morten Messerschmidt, Årsmødet 2008
Word-fil


Pia Kjærsgaard, Årsmødet 2007
Word-fil