Mærkesager

Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed, så vi kan sikre folkestyret og videreudvikle det gode land, som møjsommeligt er opbygget gennem vores lange historie.

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues.

Dansk Folkeparti har sat landet på rette kurs. Men vi er kun lige begyndt, og vi er klar til endnu mere ansvar.
Vi har modet, vi har viljen, og vi har kræfterne. Så nu skal vi videre.
Det er Danmarks fremtid, det gælder.

Læs mere om Dansk Folkepartis mærkesager: