Socialpolitik

Vi står vagt om de svage

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde.

Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. Såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede.

At Danmark til enhver tid skal have et sikkert, dygtigt og trygt sundhedsvæsen er for os et krav, der ikke er til diskussion. Et offentligt sundhedsvæsen, som skal og må være verdens bedste, koster rigtig mange penge, men det er en pris, vi skal være villige til at betale. Vi er tilhængere af borgernes frie og lige adgang til sygehusvæsenet, og vi forlanger topkvalitet overalt i landet. Dansk Folkeparti holder til stadighed øje med, at kvaliteten i sygehusvæsenet hele tiden forbedres.