Valgprogram 2013

Dansk Folkeparti ønsker at Morsø kommune er en attraktiv kommune for
børnefamilier.
Der skal være fleksible dagpleje tilbud og pasningsmuligheder der tilgodeser den moderne børnefamilie.
Og der skal selvfølgelig også være svinekød i de kommunale mad tilbud fremover.

Dansk Folkeparti vil bevare og udvikle det faglige indhold og den kvalitet der er
i undervisningen i skolerne på Mors.
Det vore børn lærer i skolen er alfa og omega for dem senere i livet.

Dansk Folkeparti sætter den menneskelige kontakt i højsædet for ældre og handicappede.
Vi vil være garanter for at de får den pleje og medmenneskelige omsorg de har ret til og behov for.
Prisen på mad til pensionister må ikke stige mere end inflationen.
Og vi siger Nej til indførelse af robotstøvsugere.

Dansk Folkeparti vil fremme indsatsen for at Morsø kommune bliver
 en endnu mere attraktiv erhvervskommune.
Antallet af arbejdspladser er også vigtigt i forhold til øget bosætning.

Mors har mange landbrug og mange små og mellemstore virksomheder.
Kommunen skal være mere aktiv når disse virksomheder ønsker
 at få behandlet miljø og udvidelsessager. Behandlingstiden skal sættes ned.

Dansk Folkeparti ønsker at styrke samarbejdet mellem kommunen,
de frivillige foreninger og de hundredvis af frivillige ildsjæle.
De frivilliges indsats er guld værd for kommunen, og er grundlaget for, 
at især vore børn og unge får et mangfoldigt tilbud for et aktivt og sundt fritidsliv.

Dansk Folkeparti ønsker at støtte og opprioritere et bredt og varieret kulturliv på hele øen.
Den folkelige kultur med arrangementer, bl.a. i forsamlingshuse og i aktivitetscentre
danner grobund for sammenhold og gode oplevelser.

Dansk Folkeparti ønsker mere synligt politi på Mors.
Der er for mange indbrud i huse og biler, og for meget hærværk som skal stoppes.

Dansk Folkeparti vil fortsat støtte op om at fremme turismen på hele øen.
Vi har mange smukke områder med mange forskellige ferietilbud,
 herunder vore skønne istandsatte havneområder.

Mors skal kendes på de positive historier.
Ikke som de seneste år, hvor det mest har handlet om hvordan Morsø lider under centralisering,
om hvor fattige
vi er og hvor dårligt det går med bosætning o.s.v.,                                                                  

Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for en langsigtet udviklingsplan for Nykøbing som øens hovedstad, .
Det er nødvendigt at Nykøbing kan matche de større byer i nabokommunerne.

Vi vil arbejde for, at der gøres en indsats for at Nykøbing bliver en mere velplejet by.
Ikke flere løse fliser som dårligt gående kan snuble i,
- ikke flere knuste flasker og pizzabakker i gaderne.

Vi ønsker at der bliver et bredt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse.
Ved samarbejde opnår man altid de bedste og mest holdbare løsninger.

Vi ønsker at der bliver større ordentlighed og åbenhed for borgerne
med hensyn til de beslutninger politikkerne træffer i kommunalbestyrelsen.

Vi mener det er vigtigt at have et godt parti at støtte sig til,
og Dansk Folkeparti på Mors vil, sammen med partifæller på Christiansborg,
arbejde for mindre EU union og vi støtter op om
, at asyl politikken rulles tilbage til en stram og fair asyl politik i Danmark.

 

 

 Tilbage