Vores folketingsmedlem
I Dansk Folkeparti i Thisted Kommune er vi stolte over 
at kunne præsentere vores folketingsmedlem:
Lise Bech
Hvem er hun?
Lise Bech er gift, mor til 2 voksne sønner, og bor i Støvring i Rebild kommune. Hun er selvstændig Bogholder, og driver firmaet Juelstrup bogholderiservice. 
Lise har tidligere siddet i byrådet i Rebild kommune, men manglede nogle få stemmer i at blive genvalgt i 2013. Hun blev i stedet 1. suppleant til byrådet.
Da Rikke Karlson blev valgt til Europa-parlamentet den 25. maj, gav det plads til Lise Bech i Rebild byråd igen, hvor hun startede den 1. juli 2014. 

Hvad vil hun?
Lise Bech har mod på mere. Hun har været i Dansk Folkeparti siden partiets start i 1995 og følger levende med i landspolitikken. 
I Folketinget vil hun især kæmpe for vore danske værdier, dyrevelfærd, grænsekontrol og hjemsendelse af udenlandske kriminelle til afsoning i deres hjemlande.
Samt en ansvarlig økonomisk politik, som må siges at være hendes spidskompetence, da hun i mange år har arbejdet for, og hjulpet mange små og mellemstore virksomheder med at holde styr på økonomien.

Mærkesager:
Der er brug for et styrket Dansk Folkeparti i Folketinget. Og for os i det nordjyske, er det vigtigt med flere nordjyske repræsentanter, der kan og vil arbejde for områderne udenfor Østdanmark. Vi skal have stoppet al den centralisering der foregår i disse år. Vi skal have Nord- og Vestjylland skal på den politiske dagsorden.

Kommunalpolitik: De politiske beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Det er vigtigt at sikre borgerne bedst mulig og mest muligt ensartet service, uanset hvilken kommune, de bor i. Jeg vil arbejde for, at yderområderne ikke bliver affolket, men bliver udviklingsområder. 

Erhvervspolitik: Forudsætningen for fremtidens velstand og velfærd er et dynamisk erhvervsliv. Erhvervslivets vilkår og rammerne for dets udvikling, skal tage udgangspunkt i hensyn til en høj produktion, til det enkelte menneske og til naturen. Jeg ønsker et stærkt erhvervsliv, der i størst mulig udstrækning kan udfolde sig uden offentlig indblanding.

Dyrevelfærdspolitik: Dyrevelfærdspolitik er også et emne der interesser mig. Vi skal sørge for ordentlige forhold til dyrene uden at vi bliver helt hysteriske, der er forskel på kæledyr og produktionsdyr. Men selvfølgelig skal der slås hårdt ned på dyremishandling og alle dyr skal behandles ordentligt.

Grænsekontrol: Vi skal have grænsekontrollen tilbage. Vi kunne få fat i flere narko smuglere, men også menneskesmuglere, hvis vi havde grænsekontrol. Jeg mener det er os danskere der er til grin, når kriminelle bander hærger herhjemme og i stor stil kører tyvegods ud af landet. Og hvis de bliver fanget, skal de ikke afsone i vores fængsler, men sendes hjem og afsone. 

EU: I EU, der foregår så mange ting, som ikke er til gavn for Danmark og danskerne. Danske landmænd skal de næste år leve op til skrappere miljøkrav end landmænd i resten af EU. Udledningen af ammoniak skal gennemsnitlig reduceres med 6%, men danske landmænd skal reducere med væsentligt mere. Danmark skal vedblive at være en suveræn stat. Det betyder, at ingen lov eller beslutning må sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. Mere Danmark – mindre EULise Bech blev valgt på et opstillingsmøde i juni 2014.
Thistedkredsen dækker Thisted og Morsø Kommuner.
Tidligere folketingskandidat Ib Poulsen er folketingskandidat i Hjørringkredsen.
 Tilbage