Pressemeddelelser http://www.danskfolkeparti.dk/ Pressemeddelelser fra http://www.danskfolkeparti.dk/ da info@danskfolkeparti.dk (Editor) info@danskfolkeparti.dk (Webmaster) Sun, 19 Aug 2018 19:18:00 +0200 Sun, 19 Aug 2018 19:18:00 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss DF: Ny aftale sikrer, at patienter kan beholde erstatninger http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Ny_aftale_sikrer_at_patienter_kan_beholde_erstatninger.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FNy%5Faftale%5Fsikrer%5Fat%5Fpatienter%5Fkan%5Fbeholde%5Ferstatninger.asp Tue, 19 Sep 2017 17:09:00 +0200

Christiansborg, 19. september 2017

Pressemeddelelse

 

DF: Ny aftale sikrer, at patienter kan beholde erstatninger

 

Dansk Folkeparti har længe kæmpet for et mere retfærdigt og gennemsigtigt patienterstatningssystem. Det er derfor en rigtig god nyhed, at alle Folketingets partier i dag har indgået en aftale, som sikrer, at patienterstatninger, der allerede er blevet udbetalt, skal fredes og, at patienterstatningsordningen udvides, så den blandt andet også fremover vil inkludere psykiske lægemiddelskader.

 

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu langt om længe får sikret, at patienter, som har fået tilkendt erstatning, fordi de er blevet fejlbehandlet i sundhedsvæsenet, nu kan være sikre på, at de ikke på et senere tidspunkt risikerer at måtte betale deres tilkendte erstatning tilbage, fordi eksempelvis Regionen har anket sagen, siger Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

 

- Med denne aftale sætter vi patienten før systemet og sikrer, at patienter, der en gang ér blevet tilkendt erstatning og har indrettet deres tilværelse derefter, nu kan være sikre på, at de ikke mister den igen. Alt for mange patienter har været sat i en helt urimelig situation. Det gør vi op med nu, siger Karina Adsbøl.

 

Aftalen finansieres som udgangspunkt med en egenbetaling på 7.300 kr. af den tilkendte erstatning, men Dansk Folkeparti har fået indført i aftalen, at man vil søge at finde finansiering af de aftalte ændringer af patienterstatningsordningen under de kommende finanslovsforhandlinger, så egenbetaling helt eller delvis bortfalder, og det ikke er patienterne selv, der skal betale for omlægningen af ordningen.

]]>
Chris Bjerknæs ny landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom http://www.danskfolkeparti.dk/Chris_Bjerknæs_ny_landsformand_for_Dansk_Folkepartis_Ungdom.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Chris%5FBjerkn%C3%A6s%5Fny%5Flandsformand%5Ffor%5FDansk%5FFolkepartis%5FUngdom.asp Mon, 13 Feb 2017 11:16:00 +0200

13. februar 2017

 

Pressemeddelelse

 

Chris Bjerknæs ny landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom

 

På Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde på Hotel Opus i Horsens 11.-12. februar blev Chris Bjerknæs valgt til ny landsformand.

 

- Jeg er virkelig glad og stolt over valget til formand for DF Ungdom, og jeg vil lægge al den energi og tid, det kræver for at leve op til medlemmernes forventninger og prøve at samle op på det flotte resultat, vi fik til skolevalget og se, om ikke vi kan veksle flere af de stemmer til medlemskaber, siger Chris Bjerknæs.

 

- De fleste kender DF Ungdom for vores udlændingepolitik og vores kamp for strengere straffe og dyrevelfærd. Det vil selvfølgelig også være vigtige mærkesager for os fremover, men jeg vil lægge mig i selen for, at DF Ungdom kommer til at markere sig skarpere i forhold til en lang række af de emner, som er vigtige for de unge og deres hverdag. DF Ungdom skal markere sig endnu mere på uddannelsespolitikken, hvor vi vil have lige så meget fokus på erhvervsuddannelsernes forhold som akademikernes, og hvor vi vil være klare i mælet om folkeskolen, gymnasierne, erhvervsuddannelserne, universiteterne, SU og manglende studieboliger i storbyerne. Der vil vi fremover være meget mere tydelige i debatten, siger Chris Bjerknæs.

 

- For DF og DFU har en masse at byde på, når det kommer til de unge. Det skal vi ud og fortælle. Der er mange, som ikke tør bekende kulør politisk, og det har jeg en ambition om at ændre på. Vi skal i højere grad være der, hvor de unge er, siger Chris Bjerknæs.

 

Chris Bjerknæs er 27 år gammel, arbejder som farvehandler og er en særdeles aktiv debattør og læserbrevsskribent. Chris Bjerknæs har i mange år været aktiv i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom både som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat.

 

Derudover er følgende valgt til DF Ungdoms hovedbestyrelse: Jakob Kjærsgaard Mortensen, Tobias Weische, Julie Gottschalk, Christian Bülow, Nickolai Noel Hamann og Chris Veber.

]]>
DF: Godt med ny lægedækningsaftale – men vi er ikke i mål endnu http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Godt_med_ny_lægedækningsaftale_–_men_vi_er_ikke_i_mål_endnu_21163_145.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FGodt%5Fmed%5Fny%5Fl%C3%A6ged%C3%A6kningsaftale%5F%E2%80%93%5Fmen%5Fvi%5Fer%5Fikke%5Fi%5Fm%C3%A5l%5Fendnu%5F21163%5F145.asp Thu, 9 Feb 2017 20:03:00 +0200

DF: Godt med ny lægedækningsaftale – men vi er ikke i mål endnu

Et samlet Folketing er blevet enig om en ny lægedækningsaftale, der skal afhjælpe lægemangel i yderområderne og socialt belastede områder. Det skal blandt andet ske ved, at praktiserende læger i de nævnte områder kan få mere i løn, så der er større incitament til at slå sig ned som læge i disse dele af landet.

- Jeg tror på, at vi med denne aftale, som kommer efter en lang række andre tiltag på området, vil være med til at fremme, at vi får flere læger i almen praksis. Det vigtigste er, at alle dele af landet har almen praktiserende læger, og at borgerne i hele landet har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, siger formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt.

- Det er udmærket, at vi med denne aftale forlænger forsøgsordningen, hvor regionerne har mulighed for at oprette og drive regionale klinikker. Men det er samtidig vigtigt for mig at fremhæve, at ordningen netop er midlertidig. Målet er, at der skal være nok almen praktiserende læger i hele landet, siger Liselott Blixt.

- Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti at sikre, at læger skal kunne kommunikere med patienterne på ordentligt og forståeligt dansk. Det er med aftalen blevet pointeret, at det er regionernes ansvar at sikre, at lægerne har de nødvendige danskkundskaber, siger Liselott Blixt.

- Det er endvidere et godt tiltag, at vi fremover tillader almen praktiserende læger, som måtte ønske det, at eje flere ydernumre. Det vil forhåbentligt være medvirkende til at gøre det mere attraktivt at åbne flere praksisser, også i yderområder, siger Liselott Blixt.

- Nu har vi leveret vores del fra Christiansborg. Nu er det så op til at regionerne og overenskomstparterne at levere deres. Det er i virkeligheden her, at mange af de afgørende forbedringer skal sikres. Vi er ikke i mål endnu, siger Liselott Blixt.

]]>
DF: Godt nyt med flere digitale radiokanaler http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Godt_nyt_med_flere_digitale_radiokanaler.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FGodt%5Fnyt%5Fmed%5Fflere%5Fdigitale%5Fradiokanaler.asp Thu, 15 Dec 2016 17:16:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 15. december 2016

                                                                                        

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Godt nyt med flere digitale radiokanaler

 

Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus glæder sig over, at det nu er faldet på plads, at der næste år vil blive langt flere digitale radiokanaler for lytterne at vælge imellem. Radio- og tv-nævnet har udpeget Digital Radio Teracom A/S som den aktør, der skal indgå aftaler med radiostationer om at sende landsdækkende kommerciel radio i DAB -formatet.

 

Det har været en mediepolitisk mærkesag for Dansk Folkeparti at skabe et større og mere varieret udbud af landsdækkende kommercielle radiokanaler, og det må man sige, nu er opfyldt. Fra 1. oktober næste år vil der være ikke mindre end 18 digitale radiokanaler imod kun 6 i dag.

 

- Det er dejligt, at vi får større mangfoldighed og flere kanaler at vælge imellem, siger Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus.

 

-  I alle de nordiske lande vokser radiolytningen, og med udsigten til flere frekvenser er der nu skabt mulighed for, at også kommerciel radio kan vokse. Jeg kan sagtens se for mig, at både mediehuse men også andre typer af virksomheder har lyst til at starte en eller flere radiokanaler og være med til at give os et alternativ til DR’s dominans, siger Morten Marinus.

 

Der bliver plads til flere forskellige typer af musik og indhold, som vi ikke har på DR’s kanaler, det kan være dansktop, sport eller heavy metal. Som flittig radiolytter ser jeg meget frem til, at de nye muligheder bliver taget i brug. Jeg har stor tillid til, at Teracom er de rette til at løse denne opgave, siger Morten Marinus.

]]>
DF: God Satspuljeaftale på sundhedsområdet http://www.danskfolkeparti.dk/DF_God_Satspuljeaftale_på_sundhedsområdet.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FGod%5FSatspuljeaftale%5Fp%C3%A5%5Fsundhedsomr%C3%A5det.asp Tue, 8 Nov 2016 09:03:00 +0200

Christiansborg, tirsdag den 8. november 2016

                                                                                        

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: God Satspuljeaftale på sundhedsområdet

 

Dansk Folkepartis forhandlere Liselott Blixt og Jeppe Jakobsen glæder sig over, at man nu har landet en god aftale på sundhedsområdet, der blandt andet giver bedre tandsundhed til de ældre, flere hospicepladser og en medicinfri afdeling i psykiatrien.

 

- Vores store fokus har været på at etablere et forsøg med en medicinfri afdeling i psykiatrien, en videreførsel af den sociale ambulance ”sociolancen” i hovedstaden, mere rehabilitering for flere grupper, flere hospicepladser, et register for arvelig betinget kolesterol samt, at sjældne diagnoser kan få oprettet en hjælpelinje, siger sundheds- og psykiatriordfører Liselott Blixt.

 

- Jeg er særligt glad for, at vi har fået sat penge af til diagnosegrupper, som ikke altid har det nemt ved at få fokus på deres område. Det gælder Multible sclerose, Parkinsons sygdom, ALS (Amyotrofisk lateral sclerose), FH (familiær hyperkolesterolæmi) og de sjældne diagnoser, siger Liselott Blixt.

 

Med i aftalen kom også penge til etablering af et forsøg med medicinsk cannabis.

 

- Endelig er vi i gang. Vi havde gerne set, at flere patientgrupper var blevet inkluderet i forsøget, men det vigtigste er, at vi nu er enige om, at et forsøg med en afgrænset patientgruppe kommer i gang i 2018. Det har vi ventet på længe, siger Liselott Blixt.

 

Ældreordfører Jeppe Jakobsen fremhæver det glædelige i, at der bliver afsat penge til tandplejen for de ældre, og at der bliver etableret en pulje til reminiscens for de ældre samt, at sekretariatet for Dansk Ældreråd bliver styrket for bedre at kunne rådgive ældrerådene i kommunerne.

 

-  Både den bedre tandpleje og midlerne til reminiscens skal sikre en pleje med et større udgangspunkt i den enkelte ældres situation og historie. Midlerne til ældrerådene skal styrke deres mulighed for at give kommunerne med- og modspil og sikre den generelle indsats på ældreområdet, siger Jeppe Jakobsen.

]]>
DF: Satspulje på beskæftigelsesområdet med solide DF-aftryk http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Satspulje_på_beskæftigelsesområdet_med_solide_DF-aftryk.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FSatspulje%5Fp%C3%A5%5Fbesk%C3%A6ftigelsesomr%C3%A5det%5Fmed%5Fsolide%5FDF%2Daftryk.asp Mon, 7 Nov 2016 10:42:00 +0200

DF: Satspulje på beskæftigelsesområdet med solide DF-aftryk

 

DF’s forhandlere Karina Adsbøl og Marlene Harpsøe glæder sig over, at DF har fået sat solide aftryk i den netop indgåede aftale om satspuljemidler på beskæftigelsesområdet.

 

Ligestillings- og handicapordfører, Karina Adsbøl, glæder sig især over den store indsats for at hjælpe mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet og over, at DF har fået øget handicappuljen, hvor der kan søges midler til gode projekter, som kan hjælpe borgere med handicap.

 

Der har også været fokus på indvandrerkvinder og social kontrol i forhandlingerne.

 

- Det er helt uholdbart, at social kontrol holder indvandrerkvinder ude fra arbejdsmarkedet. Det går simpelthen ikke i et land som Danmark, at mænd kan forhindre kvinder i at tage et arbejde, sådan som vi bl.a. har set dokumenteret i ”Moskeerne bag sløret”, siger Karina Adsbøl.

 

Medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Marlene Harpsøe, fremhæver betydningen af at give en håndsrækning til de veteraner, der alt for ofte har vanskeligt ved at opnå erstatning.

 

- En erstatningspulje til vores veteraner hilser vi meget velkommen. Vores veteraner har kæmpet for Danmark, og de fortjener det bedste, derudover er vi meget tilfredse med, at der bliver afsat midler til at forebygge vold på arbejdspladsen, siger Marlene Harpsøe.

DF havde gerne set en større indsats for de langtidssyge, der er i kontanthjælpssystemet. Det er dog positivt, at DF har fået skrevet ind i aftalen, at kommunerne opfordres til at tage hånd om de langtidssyge først.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
DF er godt tilfreds med satspuljeaftalen for 2017 http://www.danskfolkeparti.dk/DF_er_godt_tilfreds_med_satspuljeaftalen_for_2017.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fer%5Fgodt%5Ftilfreds%5Fmed%5Fsatspuljeaftalen%5Ffor%5F2017.asp Fri, 4 Nov 2016 10:30:00 +0200

Christiansborg, fredag den 4. november 2016

 

 

  PRESSEMEDDELELSE

 

 

DF er godt tilfreds med satspuljeaftalen for 2017

Sent i går aftes indgik Folketingets partier aftale om, hvordan satspuljen for næste år skal fordeles. Dansk Folkepartis forhandlere på socialområdet, Karin Nødgaard og Karina Adsbøl, har sat tydelige aftryk på satspuljen.
 
-Det er glædeligt, at vi har besluttet, at afsætte midler til øget fokus på indsatsen til mennesker, der er udsat for vold i nære relationer. Hvert år rammes over 70.000 kvinder, mænd og børn af denne vold, som har store konsekvenser for hele familien. Nu sikres blandt andet retten til en landsdækkende ambulant behandling, øget fokus på mænd, der er udsat for vold i nære relationer samt børn der vokser op i disse familier, oplyser Karin Nødgaard og Karina Adsbøl. 
 
Dansk Folkeparti har endvidere haft et stort ønske om, at børns rettigheder tilgodeses. Det sker nu med støtte til Børns Vilkårs to indsatser i forhold til bisidning i Statsforvaltningen og støtte til at børn kan anlægge en erstatningssag, når de har været udsat for myndighedssvigt. 
 
-DF er meget tilfreds med, at vi fik afværget den massakre på servicelovens voksenbestemmelser, som der var lagt op til. Vi har fået øget retssikkerheden med varsling/opsat virkning, så borgere ikke pludselig står uden hjælp. Dertil kommer et ”fast track” i Ankestyrelsen.  Endelig får blinde og svagsynede sikret handikapkørsel, oplyser Karin Nødgaard og Karina Adsbøl.
 

Det er endvidere glædeligt, at flere mindre foreninger og institutioner, som eksempelvis Landsforeningen Spædbarnsdød, Landsforeningen af Væresteder og Gadejuristen modtager mindre puljer, som gør en afgørende forskel for målgrupperne. 

]]>
Tilbagebetaling af Meld og Feld midler http://www.danskfolkeparti.dk/Tilbagebetaling_af_Meld_og_Feld_midler.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Tilbagebetaling%5Faf%5FMeld%5Fog%5FFeld%5Fmidler.asp Fri, 21 Oct 2016 11:37:00 +0200

Tilbagebetaling af Meld og Feld midler

Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, har nu afsluttet en tilbundsgående gennemgang af enhver økonomisk støtte fra det europæiske parti, MELD, og fonden, FELD, til aktiviteter, der relaterer sig til Dansk Folkepartis medlemmer af Europa-Parlamentet i årene 2012-2015, hvor Dansk Folkeparti har været medlemmer af Meld og Feld.

På baggrund af denne gennemgang har gruppeformand Anders Vistisen indstillet til Dansk Folkepartis ledelse, at hele støtten, der relaterer sig til Dansk Folkeparti i årene 2012-2015, betales tilbage.

Det drejer sig om 955.210,38 kr.

Det har Anders Vistisen indstillet til Dansk Folkepartis ledelse i Danmark. Og han vil tage deres beslutning med til mødet med Europaparlamentets kontor DG Finans på mandag. Hvis tilbagebetalingen sker sådan, har Dansk Folkeparti ikke fået én krone fra Meld og Feld.

Gruppeformand Anders Vistisen udtaler:

”Der har været en løsagtig omgang med formalia i MELD og FELD. Det indtryk, der har bredt sig i offentligheden, hvor der er tegnet et billede af rod, sjusk og lemfældig administration har i mit gennemgang vist sig at være et gennemgående problem. ”

”Vi vil selvfølgelig samarbejde fuldt ud med OLAF og Europaparlamentet om de undersøgelser, der allerede er påbegyndt, og det er vores håb, at vi snarest muligt kan få bragt klarhed og orden i sagerne.”

”Jeg vil gerne understrege, at der ikke er tale om, at aktiviteterne nødvendigvis er hverken ulovlige, problematiske eller har formelle mangler. Men at min anbefaling om tilbagebetaling alene bunder i en vurdering af, at det tjener Dansk Folkeparti som helhed bedst at lade sig separere fra disse europæiske organisationer. Som vi principielt og politisk altid har været modstandere af, og som vi følgeligt – i bagklogskabens ulideligt klare lys – aldrig burde have taget del i.”

”Jeg håber, at danskerne vil tage imod min uforbeholdne undskyldning for, at vi ikke har levet op til hverken de formelle eller de moralske standarder, som man med rette kunne have forventet af os. Det har ikke været godt nok, og det beklager jeg dybt.”

Vedhæftet finder I en oversigt over alle aktiviteter, som relaterer sig til Dansk Folkepartis medlemmer af Europa-Parlamentet. Listen over aktiviteter er fuldstændig og i overensstemmelse med de projektbeskrivelser, bilag og andet materiale, der har været tilgængeligt for revisionen og Europa Parlamentet.


 Oversigt over danske MELD og FELD aktiviteter.pdf
]]>
Ordførerrokade hos DF http://www.danskfolkeparti.dk/Ordførerrokade_hos_DF.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Ordf%C3%B8rerrokade%5Fhos%5FDF.asp Wed, 28 Sep 2016 07:12:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 28. september 2016

Pressemeddelelse

Ordførerrokade hos DF

Dansk Folkepartis folketingsgruppe rykker pr. 5. oktober 2016 lidt rundt på diverse ordførerposter. Jeppe Jakobsen bliver ny ældreordfører og ordfører for veteranerne, mens Claus Kvist Hansen bliver ordfører for social dumping.

- Vi har i forlængelse af vores heldagsgruppemøde i Glumsø i går valgt at blande kortene lidt. Jeg er sikker på, at Claus Kvist Hansen bliver et stærkt kort for DF i forhold til at gøre noget ved social dumping, idet han har en baggrund som jurist og i øvrigt interesser sig meget for EU-forhold, siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

Peter Skaarup har også store forventninger til Jeppe Jakobsen.

- Jeppe Jakobsen viste hurtigt efter valget til Folketinget sit talent og engagement, og med en fortid i vores forsvar, hvor han har været sekundløjtnant, har han selvfølgelig vores veteraners ve og vel meget på sinde. Desuden brænder han, som alle i Dansk Folkeparti, for, at vores ældre har de bedst mulige forhold, siger Peter Skaarup.

Pernille Bendixen bliver fremover familie- og børneordfører, hvor hun i dag er børneordfører.

- Pernille Bendixens hjerte brænder for vilkårene på hele børne- og ungeområdet, og med det engagement er det derfor naturligt, at hun overtager familieområdet også, slutter Peter Skaarup.

Alex Ahrendtsen tager orlov fra Folketinget frem til 23. december 2016. I den periode vil Jens Henrik Thulesen Dahl fungere som folkeskoleordfører, mens Morten Marinus overtager posten som kulturordfører.

Carsten Kudsk, viceborgmester i Nyborg Kommune, indtræder som 1. suppleant i Fyns storkreds i DF's folketingsgruppe under Alex Ahrendtsens orlov.
 
 
 
 
]]>
Karina Schultz ny redaktør for sociale medier i DF http://www.danskfolkeparti.dk/Karina_Schultz_ny_redaktør_for_sociale_medier_i_DF_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Karina%5FSchultz%5Fny%5Fredakt%C3%B8r%5Ffor%5Fsociale%5Fmedier%5Fi%5FDF%5F.asp Thu, 19 May 2016 16:19:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 19. maj 2016

 

 

Karina Schultz ny redaktør for sociale medier i DF 

Dansk Folkeparti har udnævnt Karina Schultz som redaktør for sociale medier. Det sker i forlængelse af partiets oprustning på de sociale medier.

 

-       DF har ikke været first mover på de sociale medier, men vi har nu opprioriteret kommunikation ad den vej i nogle år, da sociale medier er blevet en kommunikations-motorvej, siger DF’s pressechef, Søren Søndergaard. 

 

Karina Schultz har arbejdet med sociale medier i Dansk Folkepartis pressetjeneste siden den 1. august 2014.

]]>
Karina Adsbøl ny formand for Folketingets Ligestillingsudvalg http://www.danskfolkeparti.dk/Karina_Adsbøl_ny_formand_for_Folketingets_Ligestillingsudvalg.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Karina%5FAdsb%C3%B8l%5Fny%5Fformand%5Ffor%5FFolketingets%5FLigestillingsudvalg.asp Tue, 17 May 2016 15:11:00 +0200

Christiansborg, tirsdag den 17. maj 2016

 
PRESSEMEDDELELSE
 
Dansk Folkepartis Karina Adsbøl ny formand for Folketingets Ligestillingsudvalg

DFs ligestillingsordfører, Karina Adsbøl, er netop blevet udpeget til ny formand for Folketingets Ligestillingsudvalg. Hun har siddet i Folketinget siden valget i september 2011, og hun er valgt i Sydjyllands Storkreds – Kolding Sydkreds.

- Jeg er meget glad for posten som formand for Ligestillingsudvalget, og jeg må desværre sige, at der er nok at tage fat på. For eksempel oplever vi i de såkaldte parallelsamfund, at der er folk, som mener, at kvinder og mænd ikke er lige meget værd. At der er mænd, som nægter at trykke kvinder i hånden. At der findes vold og undertrykkelse i Danmark, som hver dag rammer kvinder med indvandrerbaggrund her i Danmark. At der i visse miljøer foregår massiv social kontrol, som er direkte årsag til forskelsbehandling mellem kønnene. At der på landsplan blot er 31 pladser i krisecentre til mænd. At det halter med at sikre ligestilling for mennesker med handicap og så videre, siger Karina Adsbøl.

Karina Adsbøl afløser den konservative Mette Abildgaard.

Desuden bliver Hans Kristian Skibby medlem af Folketingets Retsudvalg i stedet for Kenneth Kristensen Berth, og endelig udtræder Hans Kristian Skibby af Miljø- og Fødevareudvalget til fordel for Rasmus Jarlov (K).
 
 
 
 
]]>
Rokade hos DF http://www.danskfolkeparti.dk/Rokade_hos_DF.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Rokade%5Fhos%5FDF.asp Wed, 20 Apr 2016 10:36:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 20. april 2016

 

 

  PRESSEMEDDELELSE

 

 

 

Rokade hos DF

 

Dansk Folkeparti laver nu en mindre rokade. Det er DF’s finansordfører- og landbrugsordfører, René Christensen, som nu siger farvel til posten som landbrugsordfører og posten som formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det bliver Lise Bech, nuværende fødevareordfører, som overtager tjansen som landbrugsordfører, mens miljøordfører Pia Adelsteen bliver Dansk Folkepartis nye formand for Miljø- og Fødevareudvalget.

 

-          Jeg har valgt at hellige mig finansordførerskabet, da det er et meget stort og omfattende ordførerskab. Jeg må sige, at det er med et vist vemod, at jeg siger farvel til ordførerposten og formandsposten, for landbruget er et område, som jeg virkelig brænder for. Det både tror og håber jeg, at alle, der kender til mit virke, vil være enige i, siger René Christensen.

 

René Christensen fortsætter som menigt medlem i Miljø- og Fødevareudvalget, hvorfra han fortsat vil beskæftige sig med området.

 

Pia Adelsteen og Lise Bech meddeler, at de er meget glade for deres nye poster.

 

-          Det er stort for et medlem af Folketinget at være formand for et udvalg, og jeg er meget beæret over, at jeg har fået den tillid. Det er en stor opgave, men jeg har efterhånden en del års politisk erfaring, så jeg er sikker på, at jeg vil løfte den på bedste vis, siger Pia Adelsteen.

 

Lise Bech tilføjer.

 

Danmark er jo traditionelt et landsbrugsland, og posten som landbrugsordfører er meget vigtig. René Christensen har gjort et fortrinligt arbejde, og det er i overført betydning nogle store sko, som han efterlader sig. Jeg vil klø på og arbejde stenhårdt for at fylde dem godt ud. Det er en udfordring, som jeg ser meget frem til at løfte, siger Lise Bech.

]]>
DF: Kim Christiansen ny formand i Færdselssikkerhedskommissionen http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Kim_Christiansen_ny_formand_i_Færdselssikkerhedskommissionen.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FKim%5FChristiansen%5Fny%5Fformand%5Fi%5FF%C3%A6rdselssikkerhedskommissionen.asp Thu, 28 Jan 2016 13:51:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 28. januar 2016

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Kim Christiansen ny formand i Færdselssikkerhedskommissionen

 

Dansk Folkepartis mangeårige transport- og færdselssikkerhedsordfører Kim Christiansen er blevet udpeget til ny formand for Færdselssikkerhedskommissionen af Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt (V). Kim Christiansen har været ordfører på trafikområdet for Dansk Folkeparti siden 2007 og har været medlem af Færdselssikkerhedskommissionen igennem en lang årrække, så det er en garvet transportpolitiker, der nu sætter sig i formandsstolen.

- Jeg er meget glad for udnævnelsen til formand for Færdselssikkerhedskommissionen og ser meget frem til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med Kommissionens medlemmer, så vi kan få bragt antallet af trafikdræbte endnu længere ned, siger Kim Christiansen.

- I Danmark har vi et lavt antal trafikdræbte sammenlignet med andre EU-lande, og som formand for Færdselssikkerhedskommissionen vil jeg først og fremmest have fokus på sætte nye mål for at bringe antallet endnu længere ned. Det skal også i årene fremover være således, at der næsten hvert år er historier om, at nu er vi endnu engang på vej til et rekordlavt antal dræbte i trafikken, siger Kim Christiansen.

Færdselssikkerhedskommissionens primære opgave er at komme med forslag til initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen består af repræsentanter for de politiske partier i Folketinget såvel som fagfolk fra relevante ministerier og organisationer.

]]>
Prinsgemalens beslutning medfører ingen ændringer http://www.danskfolkeparti.dk/Prinsgemalens_beslutning_medfører_ingen_ændringer.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Prinsgemalens%5Fbeslutning%5Fmedf%C3%B8rer%5Fingen%5F%C3%A6ndringer.asp Thu, 31 Dec 2015 18:39:00 +0200
Torsdag den 31. december 2015/kalo

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Prinsgemalens beslutning medfører ingen ændringer

 

For Dansk Folkeparti medfører det ingen ændringer i forhold til statens ydelse til Kongehuset, at Prinsgemalen har besluttet at trække sig tilbage fra sine officielle pligter og gå på pension.

Det meddeler Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, som udtaler:

”Vi har taget meddelelsen fra Hoffet og statsministeren om Prinsgemalens beslutning til efterretning og udtrykker vores forståelse og respekt.

Prins Henrik har ydet en god og engageret indsats for Danmark gennem næsten fem årtier, og hans beslutning medfører efter vores opfattelse ingen ændringer i forhold til Kongehuset”, siger Kristian Thulesen Dahl.

 

 

 

]]>
DF: Brug hurtigfærge eller privat bus http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Brug_hurtigfærge_eller_privat_bus.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FBrug%5Fhurtigf%C3%A6rge%5Feller%5Fprivat%5Fbus.asp Thu, 31 Dec 2015 09:47:00 +0200
Christiansborg, torsdag den 31. december 2015/RT
 
 
PRESSEMEDDELELSE
 
 
DF: Brug hurtigfærge eller privat bus

Fra mandag den 4. januar er der dømt problemer for bornholmerne og dem, der i det hele taget skal rejse mellem København og Ystad/Rønne. Nævnte dato nedlægger DSB nemlig togforbindelsen mellem Bornholm og København og indsætter togbusser.

Den løsning efterlader hovedrysten hos Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

- For det første forstår jeg ikke, at DSB skal ligge og lege busselskab på ruten. Vi har allerede en privat entreprenør, Gråhundbus, med stor erfaring, siger Kim Christiansen.

Han mener, at det er langt billigere for DSB at få Gråhundbus på banen.

- Selskabet transporterer jo i forvejen 2/3 af passagererne på ruten, siger han.

Men det er ikke alene det private busselskab, som bør i spil.

- Det mest optimale vil være, at indsætte en hurtigfærge mellem København og Rønne.

Dermed skal passagererne slet ikke gennem Sverige, siger han.

Kim Christiansen vil nu have transportministeren til at se på de to alternativer.

-V i kan simpelthen ikke være bekendt, at vores landsmænd på Bornholm i den grad skal føle sig som gidsler i denne sag, siger han.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]>
Ny DF-retsordfører: Målet er, at alle får det som på Bornholm http://www.danskfolkeparti.dk/Ny_DF-retsordfører_Målet_er_at_alle_får_det_som_på_Bornholm.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Ny%5FDF%2Dretsordf%C3%B8rer%5FM%C3%A5let%5Fer%5Fat%5Falle%5Ff%C3%A5r%5Fdet%5Fsom%5Fp%C3%A5%5FBornholm.asp Sun, 27 Dec 2015 12:42:00 +0200

Christiansborg, den 27. december 2015

 
PRESSEMEDDELELSE

Ny DF-retsordfører: Målet er, at alle får det som på Bornholm

Fra nytår får Dansk Folkeparti ny retsordfører. Det sker, når gruppeformand og nuværende retsordfører Peter Skaarup, medstifter af Dansk Folkeparti og markant retsordfører stort set lige siden, overdrager stafetten til den nyvalgte MF'er, Peter Kofod Poulsen, 25.

For Dansk Folkeparti har lov og orden, strengere straffe, målrettet præventiv indsats, mere politi og god, gammeldags, effektiv grænsekontrol stået højt på ønskesedlen siden partiets grundlæggelse i 1995. Skulle enkelte være i tvivl, er det stadig tilfældet. Det er det også efter nytår, når Peter Kofod Poulsen overtager posten som retsordfører i partiet efter Peter Skaarup, der utrætteligt har ført partiets retspolitik i Folketinget, i medierne, ved debatter i hele landet og de senere år også på de sociale medier med markante opslag om alt fra stalking over grænsekontrol til knivstikkeri og indvandrerkriminalitet.

Peter Kofod får en tung arv at løfte efter den erfarne retsordfører:

”Jeg er umådelig glad for og stolt over, at gruppebestyrelsen betror mig denne vigtige ordførerpost,” siger Peter Kofod.

”Jeg vil gøre mit bedste for Dansk Folkeparti på retsområdet, som har min store interesse. Jeg har holdt jul hos min familie på Bornholm, og her er en af de mange ting, vi kan glæde os over, at der ikke har været et eneste jule-indbrud på hele øen. Sådan bør alle danskere have det, og det må være etmål for alle partier i Folketinget. Besværet med indbrud skal være så stort, risikoen for opdagelse så høj og straffene så hårde, at tyvene dropper det,” siger Peter Kofod, der godt ved, det er vældig ambitiøst.

”Vi når nok ikke en indbrudsfri juleaften i hele Danmark nogensinde. Men det bør da være målet! Stræber man højt, når man længere, end hvis man altid sætter barren så lavt, så alle kan komme over. Indbrud er bogstaveligt talt grænseoverskridende for dem, der går ud over,” siger den kommende retsordfører.

Peter Kofod er valgt i Sydjylland, hvor han stillede op i Aabenraa-kredsen, et af de områder, hvor Dansk Folkeparti hentede hver tredje stemme ved Folketingsvalget den 18. juni, der altså også bragte den 25-årige Kofod i Folketinget for første gang.

Han er født på Bornholm, hvor han også tog gymnasietiden med. Kofod var i over 10 år aktiv på topniveau i Dansk Folkepartis Ungdom, hvor han lige nåede at blive formand få måneder, inden han blev valgt som medlem af Folketinget og overlod formandsposten for DF Ungdom til næstformanden.

Han blev færdiguddannet som skolelærer i år, og i 2013 blev han valgt i byrådet i Haderslev. Et hverv, han i øvrigt har besluttet at nedlægge i januar for helt og fuldt at kunne hellige sig arbejdet i Folketinget med den nye, tunge ordførerpost. I forvejen er Peter Kofod ordfører for social dumping og medlem af Beskæftigelsesudvalget, Europaudvalget, Retsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Peter Skaarup, der har været i Folketinget siden 1998 og retsordfører næsten uafbrudt igennem 18 år, er helt tryg ved at overdrage ordførerposten til en nyvalgt, der kun er halvt så gammel som Skaarup:

”Jeg har kendt Peter igennem alle årene. Han er en stabil og toployal kollega, der læser op på tingene, møder velforberedt og kæmper for sagerne. Desuden har han både hjerne og hjerte på rette sted, ogbegge dele er vigtigt - også på retsområdet, hvor man både skal kunne forstå og tænke og handle ret. Det kanhan, så jeg glæder mig til at se ham indtage området,” siger Peter Skaarup, der nu får mere tid til det tidskrævende hverv som gruppeformand for en folketingsgruppe, der med et slag ved valget den 18. juni voksede fra 22 til 37 medlemmer. Peter Skaarup fortsætter som formand for retsudvalget.
 
 
 
 
]]>
Europa-Nævnet godkender Dansk Folkepartis sejltur og truckertur http://www.danskfolkeparti.dk/Europa-Nævnet_godkender_Dansk_Folkepartis_sejltur_og_truckertur.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Europa%2DN%C3%A6vnet%5Fgodkender%5FDansk%5FFolkepartis%5Fsejltur%5Fog%5Ftruckertur.asp Wed, 9 Dec 2015 14:52:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 9. december 2015

PRESSEMEDDELELSE

Europa-Nævnet godkender Dansk Folkepartis sejltur og truckertur

Organisationskonsulent for Dansk Folkeparti, Steen Thomsen, udtaler:

- Vi er glade for, at Europa-Nævnet endnu engang godkender sejlturen og truckerturen. Ligesom andre partier modtager Dansk Folkeparti årligt et beløb fra Europa-Nævnet, der skal bruges til debatskabende aktiviteter om Europa. Europa-Nævnet anbefaler, at vi ikke bare bruger midlerne på annoncer, men på debatskabende aktiviteter rundt om i landet. Det har vi gjort. I 2013 med vores sejltur 'Det sejler i EU, vi sejler for Danmark' hvor vi besøgte 16 havne, og i 2014 med vores truckertur 'Mere Danmark, Mindre EU' hvor vi besøgte 17 byer. Begge projekter er blevet godkendt anmærkningsfrit af Europa-Nævnet, og de har rost sejlturen som en god debatskabende og folkelig aktivitet.

- Vi har hele tiden forventet, at Europa-Nævnet endnu engang ville godkende vores aktiviteter, hvilket de nu har gjort. Det er vi naturligvis tilfredse med, tilføjer organisationskonsulent Steen Thomsen.
 

Dansk Folkeparti overvejer at gentage sejlturen 'Det sejler i EU, vi sejler for Danmark' i 2016.

 
 
 
]]>
Mikkel Dencker valgt til vicepræsident for Nordisk Råd http://www.danskfolkeparti.dk/Mikkel_Dencker_valgt_til_vicepræsident_for_Nordisk_Råd.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Mikkel%5FDencker%5Fvalgt%5Ftil%5Fvicepr%C3%A6sident%5Ffor%5FNordisk%5FR%C3%A5d.asp Thu, 29 Oct 2015 13:26:00 +0200
Reykjavik, torsdag den 29. oktober 2015/HM
 

PRESSEMEDDELELSE

Mikkel Dencker valgt til vicepræsident for Nordisk Råd

Dansk Folkepartis Mikkel Dencker er på Nordisk Råds 67. session i Reykjavik blevet valgt til vicepræsident for Nordisk Råd i 2016, hvor Danmark har formandsskabet.

- Jeg er meget stolt og beæret over valget til vicepræsident for Nordisk Råd, siger Mikkel Dencker, som har været medlem af den danske delegation til Nordisk Råd siden 2012.

- I Dansk Folkeparti er vi varme tilhængere af det nordiske samarbejde, så det er en stor ting for Dansk Folkeparti og for mig personligt, at vi nu overtager denne vigtige post i Nordisk Råd. Jeg synes, at det er lidt af en milepæl for Dansk Folkeparti inden for det nordiske politiske samarbejde, siger Mikkel Dencker.

- Jeg glæder mig meget over, at Dansk Folkepartis fremgang hjemme i Danmark, hvor vi er blevet det næststørste parti, nu også afspejles i Nordisk Råd, siger Mikkel Dencker.

- Nordisk Råd står over for store reformer i de kommende år, som skal gøre arbejdet i Rådet mere relevant og skabe flere konkrete resultater til gavn for de nordiske borgere. Jeg bakker fuldt og helt op om dette mål, og jeg glæder mig til at bidrage til denne vigtige proces, siger Mikkel Dencker.

I Danmark er der tradition for, at oppositionen udpeger præsidenten for Nordisk Råd, når Danmark har formandsskabet, så denne post går i denne omgang til Henrik Dam Kristensen (S).
 
 
 
 
 
]]>
DF melder sig tilfredse med satspuljeaftalen for 2016 http://www.danskfolkeparti.dk/DF_melder_sig_tilfredse_med_satspuljeaftalen_for_2016.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fmelder%5Fsig%5Ftilfredse%5Fmed%5Fsatspuljeaftalen%5Ffor%5F2016.asp Wed, 28 Oct 2015 07:55:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 28. oktober 2015

PRESSEMEDDELELSE

DF melder sig tilfredse med satspuljeaftalen for 2016

Sent i går aftes indgik Folketingets partier undtagen Enhedslisten aftale om, hvordan satspuljen for næste år skal fordeles på socialområdet. Dansk Folkepartis forhandlere melder, at der er mange gode elementer i aftalen, og at DF har fået flere vigtige ting i gennem.

- Jeg er glad for, at ordblindeområdet bliver opprioriteret på den måde, at der nu kommer et retskrav på at få en ordblindetest. Desuden bliver der afsat penge til en pulje, som skal støtte udvikling af teknologier, it-løsninger og lignende, som skal komme mennesker med handicap til gavn. Det er to virkelig gode tiltag, siger Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

Det er desuden blevet aftalt, at Mødrehjælpen og Dialog mod Vold kan fortsætte deres arbejde med ambulante behandlings- og rådgivningstilbud til kvinder og mænd, der er ofre for eller udøvere af vold. Den indsats var ellers i fare, da kommunerne ikke ville bidrage selv, hvilket var en forudsætning for puljens udmøntning i sidste års satspulje.

- Nu har vi så fået sikret, at det altså bliver til noget. At pengene kommer ud og arbejder for den gode sag, så vi tidligere og bedre kan hjælpe voldsramte familier. At man hurtigt kan få hjælp gør jo en verden til forskel for de berørte, siger Karin Nødgaard.

Det er nu også sikret, at Børns Vilkårs BørneTelefon kan holde åbent om natten.

- Børn kan jo have akut brug for hjælp hele døgnet. At forældre kan udsætte et barn for vold eller seksuelt misbrug, eller måske kan være ude af stand til at tage sig af barnet, sker desværre også om natten, så derfor skal der selvfølgelig også være hjælp at hente, siger Karin Nødgaard.

Endelig har DF sikret, at der afsættes en pulje til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge. På den måde får de unge let adgang til at tale med voksne om deres problemer. Idéen er, at forebygge problemerne før de vokser sig større, og den psykisk sårbare unge ender i for eksempel psykiatrien.
 
 
 
 
 
]]>
Satspuljeaftale: Her er DFs fingeraftryk http://www.danskfolkeparti.dk/Satspuljeaftale_Her_er_DFs_fingeraftryk_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Satspuljeaftale%5FHer%5Fer%5FDFs%5Ffingeraftryk%5F.asp Sat, 24 Oct 2015 10:17:00 +0200

 Christiansborg, lørdag den 24. oktober 2015

 

 

  PRESSEMEDDELELSE

 

 

Satspuljeaftale: Her er DFs fingeraftryk

 

Dansk Folkepartis forhandlere erklærer sig godt tilfreds med den satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet, som netop er blevet landet. For samlet set er aftalen god, og DF har fået flere gavnlige ting igennem.

 

På sundhedsområdet er der afsat syv millioner til at forske i de bivirkninger, som mange hundrede piger har efter en HPV-vaccine. 14 millioner er afsat til et projekt, som skal sikre, at færre ældre får liggesår eller bliver udsat for medicinfejl og faldulykker. Desuden bliver det langt om længe sikret, at alle nyfødte bliver screenet for cystisk fibrose.

 

Endelig har Dansk Folkeparti med fem millioner kroner sikret, at Livslinien fortsat kan holde telefonlinierne åbne om natten.

 

”Jeg er rigtig glad for, at mennesker med selvmordstanker har muligheden for at ringe og få hjælp i den sorte nat. Selvmordstankerne er jo desværre ikke begrænset til perioden 8-16. Derudover håber jeg meget, at vi kan hjælpe nogle af de mange piger, som desværre lider kraftigt, efter at de har fået en HPV-vaccine”, siger Liselott Blixt.

 

På ældreområdet har DF fået afsat en pulje på 20 millioner kroner, som skal være med til at øge livskvaliteten hos de mere end 40.000 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig.

 

”Det er til aktiviteter, som bidrager til at styrke den personlige og sociale trivsel hos de ældre. Det kan for eksempel være det gode måltid, som dufter og smager godt. Det kan også være naturoplevelser eller kulturelle aktiviteter som sang, musik eller dans. Puljen kan også bruges til at tilrettelægge aktiviteter med besøgshunde, som kan stimulere og aktivere beboernes følelser og lyst til at kommunikere. Det er især noget, som demente kan have stor gavn af. Så netop det ”fingeraftryk” er jeg meget glad for”, siger Dansk Folkepartis social- og ældreordfører Karin Nødgaard.

 

Desuden afsættes otte millioner til en pulje, som skal sikre flere kvalificerede fagpersoner til at hjælpe personer, som er ramt af kompliceret sorg, for eksempel i forbindelse med ægtefælles død.

]]>
DF til Søren Pind: Stram op! DF kræver justitsministeren i samråd. http://www.danskfolkeparti.dk/DF_til_Søren_Pind_Stram_op__DF_kræver_justitsministeren_i_samråd..asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Ftil%5FS%C3%B8ren%5FPind%5FStram%5Fop%5F%5FDF%5Fkr%C3%A6ver%5Fjustitsministeren%5Fi%5Fsamr%C3%A5d%2E.asp Sun, 13 Sep 2015 15:41:00 +0200

Christiansborg, søndag den 13. september 2015

 

  PRESSEMEDDELELSE

 

 

DF til Søren Pind: Stram op! DF kræver justitsministeren i samråd.

 

Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, oplyser, at DF vil indkalde justitsminister Søren Pind til et samråd, hvor han skal redegøre for det kaotiske forløb, som vi har oplevet den seneste uges tid, hvor flygtninge og migranter i tusindvis har krydset den danske grænse samt – nok så vigtigt – redegøre for, hvordan han vil sikre, at der kommer langt bedre styr på indsatsen og på de danske grænser fremadrettet.

 

- Det har været et fuldstændigt kaotisk forløb, hvor det til tider har virket som om, at samarbejdet og kommunikationen mellem justitsministeren og rigspolitiet fuldstændigt har sejlet, siger Søren Espersen.

 

- Justitsministeren må redegøre for, hvordan det kunne gå til, at politiet er endt i en situation, hvor de har måttet opgive at tilbageholde og sikre identiteten af alle de udlændinge, som de mistænker for at være indrejst ulovligt i Danmark, siger Søren Espersen.

 

Senest har vi så oplevet, at politiet meddelte, at man fra politiets side ikke længere ville offentliggøre skøn over, hvor mange personer, der har krydset grænsen, fordi de ”ikke er valide”, for derefter at blive underkendt af justitsministeren, som slog fast, at selvfølgelig skal danskerne oplyses om, hvor mange flygtninge og migranter, der krydser grænsen.

 

Det kan ikke være tvivl om, at justitsminister Søren Pind i denne situation traf den korrekte beslutning, men det ændrer ikke på, at forløbet har været særdeles uskønt og én lang slingrekurs. Det kan vi ganske enkelt ikke være tjent med under en borgerlig regering, og jeg ser meget frem til at få en redegørelse for hele forløbet og en plan for, hvordan håndteringen af sådanne situationer bliver langt bedre i fremtiden, siger Søren Espersen.

]]>
DF fordeler ordførerposter http://www.danskfolkeparti.dk/DF_fordeler_ordførerposter.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Ffordeler%5Fordf%C3%B8rerposter.asp Fri, 4 Sep 2015 07:15:00 +0200

 

Christiansborg, fredag den 4. september 2015

PRESSEMEDDELELSE

DF fordeler ordførerposter

Dansk Folkeparti har nu fået fordelt ordførerposterne i folketingsgruppen. Den samlede oversigt kan ses nederst. Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, lægger ikke skjul på, at der har været tale om en omfattende kabale.

- Vi fik jo et fantastisk folketingsvalg, som betød, at vi fik ikke færre end 37 mandater, 15 af dem nyvalgte. Det har betydet, at det har været en større opgave at få fordelt ordførerskaberne. Man kan så også sige, at der er tale om et luksusproblem, så jeg vil bestemt ikke klage, lyder det fra Peter Skaarup.

På ordførerlisten er der gengangere, omrokeringer og helt nye ordførere og ordførerskaber.

- Posen er blevet rystet godt og grundigt, og jeg er meget tilfreds med resultatet. Lige som med et fodboldhold, så handler det om at sætte de rigtige folk på de rigtige poster og sikre en god balance. Det synes jeg helt bestemt, er lykkedes ganske godt, siger Peter Skaarup.
 
 

Ordførerskaber

pr. 4. september 2015

Beredskabs- og hjemmeværnsordfører Jeppe Jakobsen

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted

Boligordfører Merete Dea Larsen

Børneordfører Pernille Bendixen

Dyrevelfærdsordfører Karina Due

Erhvervs- og vækstordfører Hans Kristian Skibby

Erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe

EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth

Finansordfører René Christensen

Fiskeriordfører Ib Poulsen

Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen

Forbrugerordfører Dorthe Ullemose

Forsvarsordfører Marie Krarup

Fødevareordfører Lise Bech

Gymnasieordfører Marie Krarup

Handicapordfører Karina Adsbøl

Idrætsordfører Karin Nødgaard

Indfødsretsordfører Christian Langballe

IT- og teleordfører Jan Rytkjær Callesen

Kirkeordfører Christian Langballe

Klima- og Energiordfører Mikkel Dencker

Kommunalordfører Susanne Eilersen

Kulturordfører Alex Ahrendtsen

Landbrugsordfører René Christensen

Ligestillingsordfører Karina Adsbøl

Medieordfører Morten Marinus

Miljøordfører Pia Adelsteen

Ordfører for det danske mindretal / Sydslesvig Martin Henriksen

Ordfører for det tyske mindretal Jan Rytkjær Callesen

Ordfører for Færøerne Henrik Brodersen

Ordfører for Grønland Søren Espersen

Ordfører for landdistrikter og øer Mette Hjermind Dencker

Ordfører for Nordisk Råd Jan-Erik Messmann

Ordfører for social dumping Peter Kofod Poulsen

Ordfører for udviklingsbistand Claus Kvist Hansen

Ordfører vedr. Grundloven Søren Espersen

Politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl

Postordfører Henrik Brodersen

Psykiatriordfører Liselott Blixt

Retsordfører Peter Skaarup

Skatteordfører Dennis Flydtkjær

Socialordfører Karin Nødgaard

Sundhedsordfører Liselott Blixt

Transport- og færdselsordfører Kim Christiansen

Turismeordfører Tilde Bork

Uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl

Udenrigsordfører Søren Espersen

Udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen

Ældreordfører Karin Nødgaard

]]>
Kristian Thulesen Dahl udtrykker sin medfølelse til Ole Donners efterladte. http://www.danskfolkeparti.dk/Kristian_Thulesen_Dahl_udtrykker_sin_medfølelse_til_Ole_Donners_efterladte..asp http://www.danskfolkeparti.dk/Kristian%5FThulesen%5FDahl%5Fudtrykker%5Fsin%5Fmedf%C3%B8lelse%5Ftil%5FOle%5FDonners%5Fefterladte%2E.asp Tue, 30 Jun 2015 17:08:00 +0200

Christiansborg, den 30. juni 2015

 

PRESSEMEDDELELSE

 

 

Kristian Thulesen Dahl udtrykker sin medfølelse til Ole Donners efterladte.

 

- Det gør mig ondt at erfare, at Ole Donner er afgået ved døden. Ole Donner spiller en vigtig og meget væsentlig rolle i Dansk Folkepartis historie, da han i 1995 var med til at stifte Dansk Folkeparti, siger Kristian Thulesen Dahl.

 

- Jeg husker Ole Donner som en reel og hårdtarbejdende politiker.

 

- Selv om Ole Donner på et tidspunkt valgte at forlade Dansk Folkeparti, og vore politiske veje derfor skiltes, vil jeg altid tænke tilbage på de mange gode stunder, jeg fik lov til at have med Ole Donner. Han var med til at få tingene til at fungere de første år og var i de år altid mand for en sjov bemærkning, hvis det var nødvendigt for at få tingene til at glide.

- Mine tanker går selvfølgelig til Ole Donners familie på denne dag.

]]>
Ryd op i islamistiske miljøer http://www.danskfolkeparti.dk/Ryd_op_i_islamistiske_miljøer.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Ryd%5Fop%5Fi%5Fislamistiske%5Fmilj%C3%B8er.asp Sat, 6 Jun 2015 08:22:00 +0200

Christiansborg, lørdag den 6. juni 2015/kalo

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE

 

 

DF: Ryd op i islamistiske miljøer

 

”Det er direkte modbydeligt, at islamister turnerer rundt og opfordrer muslimer til at undlade at stemme, fordi Koranen er hævet over demokratiet. Det er helt uacceptabelt. Det viser, at visse muslimer overhovedet ikke burde befinde sig i et demokratisk land som Danmark, hvor vi netop har fejret 100-året for kvindernes valgret.”

 

Det siger Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, efter at blandt andet salafisten Adnan Avdic opfordrer til at sende den danske grundlov ”til helvede”, og efter at den islamistiske organisation Hizb-ut-Tahrir på lærevideoer forklarer forskellen mellem ”menneskets love” og ”Guds love”.

 

”Islamisternes undergravende virksomhed er anledning til, at Dansk Folkeparti endnu en gang vil kræve, at organisationer som Hizb-ut-Tahrir skal opløses, og at en indretning som moskeen på Grimhøjvej, hvorfra gale imamer har rekrutteret unge til hellig krig, skal lukkes omgående. Vi kan gøre det med Grundloven i hånden”, siger Pia Kjærsgaard.

 

Hun henviser til Grundlovens paragraf om foreninger, der opfordrer til, eller virker ved, vold og peger på, at man for længst kunne have forbudt Hizb-ut-Tahrir, hvis den politiske vilje havde været til stede.

 

”Det må efterhånden gå op for flere og flere, at det her er alvor og meget farligt for vores samfund. Det er kun få måneder siden, Danmark oplevede det værste terrorangreb i nyere tid. Angrebet var et resultat af netop den propaganda, som udgår fra de islamistiske miljøer. Derfor skal vi have kortlagt omfanget af bevægelser og foreninger, der kan betegnes som islamistiske – og så må vi handle konsekvent ved at forbyde dem”, siger Pia Kjærsgaard.  

]]>
DF: Regeringens børneudspil batter ingenting http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Regeringens_børneudspil_batter_ingenting.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FRegeringens%5Fb%C3%B8rneudspil%5Fbatter%5Fingenting.asp Thu, 21 May 2015 13:07:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 21. maj 2015

PRESSEMEDDELELSE

DF: Regeringens børneudspil batter ingenting

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, er aldeles uimponeret over regeringens netop fremlagte børneudspil.

- Det er regeringens måde at sætte et flueben ud for det punkt i statsministerens nytårstale, hvor hun lovede bedre daginstitutioner. Men regeringen har ikke tænkt sig om overhovedet, og jeg frygter, at det her bliver spild af penge med meget lidt effekt, siger Karin Nødgaard.

Karin Nødgaard peger på, at antallet af pædagoger i regeringens to første leveår faldt med 3000. Desuden har regeringen før afsat midler til området uden, at det har haft en mærkbar effekt. Tidligere har regeringen eksempelvis afsat 500 millioner kroner til området. De penge blev ude i kommunerne brugt på efteruddannelse og udvikling af idræt og motion. Ikke til flere varme hænder.

- Det er en idéforladt regering, der kører i tomgang, vi her ser. Regeringen kunne for eksempel se på, hvordan vi får pædagogerne tilbage til børnene. Det er sådan, at pædagogerne bruger mere og mere af deres tid på administration. Den udvikling skal vi have vendt. Tænketanken Cevea vurderer, at hvis pædagoger og pædagogmedhjælpere brugte et kvarter mindre om dagen på papirarbejdet, ville det frigive tid til børnene, som svarer til 2.642 fuldtidsstillinger. Det er oplagt at gå den vej, og det er utroligt, at regeringen ikke kan se det, siger Karin Nødgaard.

Karin Nødgaard tilføjer, at regeringen i øvrigt igen er ude i løftebrud og kovendinger. I regeringsgrundlaget fra 2011 står der, at regeringen ønsker, at kvaliteten af dagtilbuddene øges eksempelvis ved, at der stilles krav om minimumnormeringer.

- Ja, nu bryder de igen et løfte. Før valget i 2011 blev landets børn og forældre stillet 3.000 nye pædagoger i udsigt af De Radikale. Sådan er det ikke gået. Som jeg ser det, er skarp fokus på nedbringelse af papirarbejdet et Columbusæg, men regeringen hverken kan eller vil gøre noget, der for alvor batter på området, siger Karin Nødgaard.
 
 
 
 
]]>
DF: Flådens fartøjer skal repareres på danske værfter http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Flådens_fartøjer_skal_repareres_på_danske_værfter.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FFl%C3%A5dens%5Ffart%C3%B8jer%5Fskal%5Frepareres%5Fp%C3%A5%5Fdanske%5Fv%C3%A6rfter.asp Tue, 12 May 2015 15:27:00 +0200

Christiansborg, den 12. maj 2015/hm

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Flådens fartøjer skal repareres på danske værfter

 

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, har i dag kaldt forsvarsminister Nicolai Wammen i samråd om hans bekymrende beslutning om at sende to kontrakter på ombygning og vedligeholdelse af Søværnets fartøjer på op mod 800 millioner kroner i EU-udbud i stedet for at bevare opgaven på danske hænder, sådan som man hidtil har gjort.

 

- Det er hul i hovedet, at forsvarsministeren sender vedligeholdelsen af Søværnets fartøjer i EU-udbud, og dermed risikerer, at opgaven ikke længere skal varetages af et dansk firma, når EU-retten giver mulighed for, at Danmark bevarer denne vigtige opgave på danske hænder af hensyn til landets sikkerhed, siger Marie Krarup.

 

- Nicolai Wammens mærkværdige beslutning vil koste danske arbejdspladser, men det vil også betyde, at vi risikerer, at Danmark mister kapaciteten til at vedligeholde Søværnets fartøjer selv såvel som dyrebar viden og ekspertise på området. Det er et potentielt sikkerhedsmæssigt problem, hvis vi ikke længere har kapaciteten til at opretholde Søværnets funktionsdygtighed her i landet. Det er naturligvis også derfor, at ingen andre EU-lande har valgt at sende denne type opgaver i EU-udbud, siger Marie Krarup.

 

- Der tegner sig et meget kedeligt billede af, at denne regering går mere op i at være EU-duks end at sikre danske arbejdspladser, siger Marie Krarup.

 

]]>
DF: Danmark skal springe på det itiske EU-tog! http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Danmark_skal_springe_på_det_britiske_EU-tog_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FDanmark%5Fskal%5Fspringe%5Fp%C3%A5%5Fdet%5Fbritiske%5FEU%2Dtog%5F.asp Fri, 8 May 2015 10:08:00 +0200

Christiansborg, den 8. maj 2015/hm

 

DF: Danmark skal springe på det britiske EU-tog!

 

De britiske konservative har fået en stor valgsejr, og det åbner for en helt ny dynamik i EU-samarbejdet, som også vil give store muligheder for Danmark. Det fastslår DF’s udenrigsordfører Søren Espersen.

 

- Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke med en flot og velfortjent valgsejr til David Cameron og toryerne, som er DF’s tætte samarbejdspartner i Europa-Parlamentet, siger Søren Espersen.

 

- David Cameron vil genforhandle Storbritanniens forhold til EU, og han vil lægge resultatet af forhandlingerne ud til en folkeafstemning. Vi bør gøre det samme i Danmark. Danmark skal ganske enkelt springe på det britiske EU-tog, siger Søren Espersen.

 

- Det er en helt rigtig tanke, at landene skal have mulighed for at trække kompetencer tilbage fra EU og hjem til nationalstaterne. Det åbner for, at vi også i Danmark kan få større kontrol med eksempelvis arbejdskraftsindvandring og grænsekontrol. Det er en utroligt spændende udvikling, og Camerons store valgsejr vil give en helt ny dynamik i EU-samarbejdet, som rummer store muligheder for Danmark, hvis vi følger den britiske kurs, siger Søren Espersen.

 

- Hvis vi gør ligesom briterne, kan vi få mere Danmark og mindre EU. Og så skal danskerne naturligvis spørges ved en folkeafstemning. Jeg er sikker på, at danskerne vil med på det britiske EU-tog, hvis de får muligheden. Og den skal vi give dem, siger Søren Espersen.

]]>
DF: Grønland har ingen mulig fremtid som en selvstændig stat! http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Grønland_har_ingen_mulig_fremtid_som_en_selvstændig_stat_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FGr%C3%B8nland%5Fhar%5Fingen%5Fmulig%5Ffremtid%5Fsom%5Fen%5Fselvst%C3%A6ndig%5Fstat%5F.asp Tue, 5 May 2015 14:52:00 +0200

Christiansborg, den 5. maj 2015/hm

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Grønland har ingen mulig fremtid som en selvstændig stat!

 

- Grønlands nødvendige fremtid og eksistens ligger alene i et langt tættere fællesskab med Færøerne og Danmark. Dette vil givetvis være en meget vanskelig erkendelse for mange, men det er en helt nødvendig erkendelse, hvis Grønland skal komme frelst igennem problemerne - og komme videre.

 

Så kontant var meldingen fra DF’s Grønlandsordfører, Søren Espersen, i folketingssalen i dag under den årlige debat om Rigsfællesskabet.

 

Grønland har en meget lille befolkning, som er spredt ud over et gigantisk område, og Grønland vil aldrig på egen hånd som en selvstændig stat kunne løfte opgaven med opretholdelsen af et demokratisk velfærdssamfund med egen udenrigs- og forsvarspolitik, retsvæsen, beredskab etc.

 

- Drop de urealistiske drømmerier om de mange milliarder fra undergrunden, som venter lige om hjørnet. Drop det virkelighedsfjerne sværmeri om selvstændighed og kom i stedet for i gang med de mange reformer af det grønlandske samfund, som der er så påtrængende behov for.  En grønlandsk statsdannelse tjener ikke det grønlandske folks interesser, siger Søren Espersen.

 

Der er så meget, der binder danskere og grønlændere sammen historisk, følelsesmæssigt og familiemæssigt, at det for begge parter efter mange hundrede års tæt samhørighed vil være en historisk katastrofe at bryde båndene imellem de landsmænd, vi retteligt er.  Grønland, Færøerne og Danmark bør, fremfor at afvikle Rigsfællesskabet, styrke dette unikke fællesskab, således at vore økonomier og vore reformer leder os sikkert ind i fremtiden, siger Søren Espersen.

]]>
DF forhindrer store prisstigninger og sikrer mindre bureaukrati i vandsektoren http://www.danskfolkeparti.dk/DF_forhindrer_store_prisstigninger_og_sikrer_mindre_bureaukrati_i_vandsektoren.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fforhindrer%5Fstore%5Fprisstigninger%5Fog%5Fsikrer%5Fmindre%5Fbureaukrati%5Fi%5Fvandsektoren.asp Wed, 29 Apr 2015 19:04:00 +0200

Christiansborg, den 29. april 2015/hm

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF forhindrer store prisstigninger og sikrer mindre bureaukrati i vandsektoren

 

Efter lange og vanskelige forhandlinger er der i dag indgået en politisk aftale om en ny vandsektorlov mellem regeringen, DF, V, K, SF og Enhedslisten, som vil sikre en bedre og mere effektiv vandsektor i årene fremover til glæde for forbrugerne.

 

- Jeg er meget glad for, at DF har fået gennemført, at de små private vandværker slipper for en masse unødig administration og bureaukrati. Danskerne dermed slipper for en ubehagelig ekstraregning for deres vandforbrug, siger DFs miljøordfører Pia Adelsteen.

 

- Det har været nogle lange og komplicerede forhandlinger, hvor det har været afgørende for DF at sikre, at forbrugerne ikke ville få en stor ekstraregning for en masse ekstra administration på vandværkerne, som i sidste ende alligevel ikke vil give renere vand. Så det er glædeligt, at miljøministeren nu er kommet os i møde på dette punkt. Bedre sent end aldrig, kan man sige. Det vigtigste er, at vi nåede frem til et godt resultat til sidst, siger Pia Adelsteen.

 

- Det er især i landdistrikterne, at mange er afhængige af de små private vandværker, og det har været vigtigt for mig, at den nye vandsektorlov ikke ville medføre, at det blev dyrere og mere besværligt at bo og drive virksomhed på landet, og det har vi opnået med de indrømmelser, som DF har fået, siger Pia Adelsteen.

 

]]>
DF: Godt at FM-radio bevares http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Godt_at_FM-radio_bevares.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FGodt%5Fat%5FFM%2Dradio%5Fbevares.asp Wed, 29 Apr 2015 14:50:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 29. april 2015/RT

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF: Godt at FM-radio bevares

-Danske radiolyttere bliver alligevel ikke tvunget til at investere i digitale radioplatforme for at høre nyhedsudsendelser eller blive underholdt. Nu er der nemlig sat en stopper for flytning af danskernes radioprogrammer fra FM-båndet til DAB, siger DF’s ordfører for medier Morten Marinus. Han lægger ikke skjul på sin tilfredshed med, at partierne bag medieaftalen for 2015 til 2018 har valgt at beholde netop FM-båndet.

Det var nemlig DF, som oprindeligt fik indført en passus i medieaftalen om, at signalet kun skulle lukkes, hvis 50 procent af al radiolytning i 2018 foregik digitalt.

-Vi var sikre på, at nævnte 50 procent ikke ville være opnåelige, fordi man på forhånd havde besluttet, at bilradioer også skulle tælles med. Og så fik vi altså indført nævnte passus om den totale brug af radiosignaler, siger Morten Marinus.

Han påpeger, at DF hele tiden har set DAB som et supplement, så danskerne frit kunne vælge, hvilken kilde, deres programmer blev hentet fra.

Morten Marinus er dog ikke helt tilfreds.

-Han undrer sig over, at DR har gjort sig store anstrengelser for at flytte populære radioprogrammer og –værter fra blandt andet P4 til DAB P5.

-Vi håber, at DR nu stopper denne trafik, da tillægsaftalen medfører, at der ikke er grund til at presse lytterne over på DAB.

Jeg håber, at DR’s direktion og bestyrelse på baggrund af den netop indgåede tillægsaftale nu vil tage sagen op og gerne flyttet nogle af programmerne tilbage til P4, siger Morten Marinus, der nævner udsendelser som Danmarksmester og Giro413, som uden grund er blevet forvist til DAB.

]]>
Gaven til Dronningen: En håndsrækning til grønlandske børn http://www.danskfolkeparti.dk/Gaven_til_Dronningen_En_håndsrækning_til_grønlandske_børn.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Gaven%5Ftil%5FDronningen%5FEn%5Fh%C3%A5ndsr%C3%A6kning%5Ftil%5Fgr%C3%B8nlandske%5Fb%C3%B8rn.asp Thu, 16 Apr 2015 15:17:00 +0200

 

Christiansborg. 16. april 2015.

PRESSEMEDDELELSE
 
 
Gaven til Dronningen: En håndsrækning til grønlandske børn

I anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes II's 75 års fødselsdag, har Dansk Folkeparti valgt at donere 25.000 kroner til et af Majestætens protektorater.

Foreningen Grønlandske Børn kan se frem til at modtage en check fra Dansk Folkeparti på 25.000 kroner. Donationen kommer i anledning af Dronningens 75 års fødselsdag, og ifølge Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er det helt oplagt at vende blikket mod Grønland i anledning af Dronningens fødselsdag.

"Rigsfællesskabet - og i høj grad Grønland - har altid haft en særlig plads hos vores Dronning. Hvor ofte har Dronningen ikke fremhævet sine rejser til netop Grønland og mødet med grønlænderne. Deres vilkår ligger Dronningen meget på sinde. Derfor er fødselsdagen en rigtig god anledning til at give et bidrag til at sikre de grønlandske børn. Foreningen Grønlandske Børn er et af de mange gode protektorater, som Dronningen har”, siger Kristian Thulesen Dahl.

Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig organisation, der arbejder for at sikre alle grønlandske børn et værdigt liv. Foreningen møder gennem deres arbejde mange børn med alvorlige problemer så som omsorgssvigt, ensomhed og misbrug i familien. Foreningen har 90 års erfaring med at støtte udsatte børn, og siden 2008 har foreningen støttet cirka 800 børn gennem projekter i Grønland og Danmark.

”Vi ved, at der er mange udfordringer, når det gælder socialt udsatte børn i Grønland. Derfor er det vigtigt, at der findes gode foreninger som Foreningen Grønlandske Børn, der arbejder hårdt for at hjælpe børnene. Den opgave vil vi gerne bidrage til”, siger Kristian Thulesen Dahl.
 
 
 
 
]]>
To ministre kaldes i samråd efter afsløring af rumæner-kriminalitet http://www.danskfolkeparti.dk/To_ministre_kaldes_i_samråd_efter_afsløring_af_rumæner-kriminalitet.asp http://www.danskfolkeparti.dk/To%5Fministre%5Fkaldes%5Fi%5Fsamr%C3%A5d%5Fefter%5Fafsl%C3%B8ring%5Faf%5Frum%C3%A6ner%2Dkriminalitet.asp Sun, 26 Apr 2015 21:29:00 +0200

Christiansborg, den 26. april 2015/kkb

PRESSEMEDDELELSE

To ministre kaldes i samråd efter afsløring af rumæner-kriminalitet

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kalder både justitsminister Mette Frederiksen og skatteminister Benny Engelbrecht i samråd oven på afsløringer i programmet ”Jagten” på TV3 af omfattende organiseret kriminalitet begået af rumænere.

I programmet afsløres det, at rumænere begår kædesvig i Danmark under dække af bl.a. salg af avisen Hus Forbi, og der peges på, at den danske stat er blevet bedraget for 2 mia. kr. i kædesvigsager. En række af de rumænere, der i Danmark udgiver sig for at være hjemløse, afsløres også i at have omfattende ejendomsbesiddelser i Rumænien.

- Det er helt uacceptabelt, at der sker systematisk misbrug af danske personoplysninger, hvad enten de herboende rumænere medvirker frivilligt eller med tvang, så skal det stoppes. Det må skatteministeren forklare, hvordan vi gør, siger Peter Skaarup, der er åben for at se på flere ressourcer til både bekæmpelse af den økonomiske kriminalitet og politiets indsats mod østeuropæiske kriminelle.

Peter Skaarup finder det også afgørende, at der igen sættes fokus på grænsekontrol.

- Når vi ved at specifikke busselskaber fragter rumænere til Danmark med henblik på kriminalitet, som det også antydes i programmet, så er det da indlysende, at de pågældende busser skal endevendes allerede ved grænsen, så vi undgår at få kriminelle rumænere til landet, siger Peter Skaarup, der også vil have den danske justitsminister til at drøfte spørgsmålet med sin rumænske kollega.

- Det duer ikke, at der spekuleres i, at man kan rejse til Danmark, begå økonomisk kriminalitet og forsvinde igen til Rumænien uden at skulle stå til regnskab for det, der er sket over for de danske myndigheder. Her må vi få politiet i Rumænien i tale – så kan ministeren samtidig drøfte spørgsmålet om, hvorfor vi ikke kan sende rumænere hjem til afsoning i Rumænien, selvom der er en klar aftale herom inden for EU, siger Peter Skaarup og tilføjer, at der i hvert fald er en stribe rumænere, der tilsyneladende nu er undsluppet til Rumænien, som politiet kan tage fat i.

- Desværre bekræfter udsendelsen, at der er et meget lukrativt marked i Danmark for østeuropæiske kriminelle, hvilket jo også bekræftes af den enorme stigning af antallet af sigtelser mod rumænere, som vi har kunnet konstatere de sidste år. Antallet er jo steget fra 2.700 i 2009 til 10.000 sidste år, understreger Peter Skaarup.

]]>
DF før hasteforespørgsel om radikalisering: På tide med klare svar fra regeringen http://www.danskfolkeparti.dk/DF_før_hasteforespørgsel_om_radikalisering_På_tide_med_klare_svar_fra_regeringen.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Ff%C3%B8r%5Fhasteforesp%C3%B8rgsel%5Fom%5Fradikalisering%5FP%C3%A5%5Ftide%5Fmed%5Fklare%5Fsvar%5Ffra%5Fregeringen.asp Wed, 25 Mar 2015 10:28:00 +0200

Christiansborg, den 25. marts 2015/kkb

 

PRESSEMEDDELELSE

 

DF før hasteforespørgsel om radikalisering: På tide med klare svar fra regeringen

 

Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, har i dag indkaldt justitsminister Mette Frederiksen til en hasteforespørgsel om radikalisering i fængslerne. Det sker bl.a. på baggrund af oplysninger om, at et større antal indsatte skulle være blevet udsat for jihadistisk påvirkning, mens de har været indsat i danske fængsler og på baggrund af det ulykkelige terroranslag mod et privat debatarrangement på Østerbro og en jødisk konfirmationsfest i synagogen, der blev begået af en tidligere indsat, som formentlig var blevet radikaliseret under fængselsopholdet.

 

- Jeg mener regeringen skylder nogle klare svar i den her sag. Justitsministeren har haft travlt med at signalere handling, men har i virkeligheden deponeret sin politiske handlekraft hos Straffelovrådet og andre organer – og vi kan ikke vente flere år på at drage de nødvendige konklusioner i denne sag, siger Peter Skaarup.

 

Peter Skaarup mener bl.a. at de imamer og andre, der forsøger at præge de indsatte i jihadistisk retning, bør adskilles fra andre indsatte.

 

- Det nytter ikke noget, at en fange som Said Mansour eksempelvis kan præge andre indsatte med sine al-Qaeda-sympatier uden at fængselspersonalet har mulighed for at hindre det. Derfor skal vi have indført såkaldt sektionering af fangerne, så disse hadprædikanter ikke får lejlighed til at præge de andre indsatte, siger Peter Skaarup.

 

Peter Skaarup ønsker også et stop for prøveløsladelser af bandemedlemmer og radikaliserede.

 

- Det er personer, som er til fare for det danske samfund, og som derfor bør forblive bag lås og slå i hele afsoningsperioden. Det spørgsmål har justitsministeren parkeret hos Straffelovrådet, men vi kan jo ikke vente flere år på, at Straffelovrådet har fået tænkt sig om, når vi står med et akut problem, der skal løses nu, siger Peter Skaarup, der endelig også kræver svar på, hvor de radikaliserede indsatte er blevet af.

 

- Efter terrorangrebet mod Charlie Hebdo fik vi at vide af Kriminalforsorgen, at 39 fanger var blevet radikaliserede igennem de sidste par år. Nu har vi så fået en redegørelse i sidste uge, hvor det tal er opjusteret til 60. Hvor er de mennesker henne? Er de blevet løsladt? Er de under overvågning? Det har vi også behov for at vide, understreger Peter Skaarup.

]]>
DF indkalder justitsminister til haste-forespørgselsdebat om anti-radikalisering http://www.danskfolkeparti.dk/DF_indkalder_justitsminister_til_haste-forespørgselsdebat_om_anti-radikalisering.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Findkalder%5Fjustitsminister%5Ftil%5Fhaste%2Dforesp%C3%B8rgselsdebat%5Fom%5Fanti%2Dradikalisering.asp Thu, 19 Mar 2015 13:23:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 19. marts 2015

 
PRESSEMEDDELELSE

DF indkalder justitsminister til haste-forespørgselsdebat om anti-radikalisering

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, indkalder nu justitsminister Mette Frederiksen (S) til en hasteforespørgselsdebat i Folketinget om radikalisering i fængslerne. Ifølge justitsministeren er hver femte af de personer, der tager til Syrien og kæmper for IS, tidligere straffede. Det kalder på en markant og kvalificeret indsats på området – både i fængslerne men så sandelig også uden for.

- Vi ved, at der finder en radikalisering sted blandt unge, dømte muslimer i landets fængsler. Det er uomtvisteligt. Nu går øvelsen så på, at vi skal handle på den viden, som vi har. Og her er det på ingen måde nok bare at sætte sig ned i en rundkreds med de indsatte og snakke om tingene. Der skal meget mere til, og det er det, som justitsminister Mette Frederiksen (S) skal forholde sig til under forespørgselsdebatten, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup peger på, at de ekstremister, som er i landet, skal overvåges, stresses, fanges og fængsles, når de bryder loven. Desuden skal straffene på området skærpes, gerne med udvisning, når der er den mindste mulighed for dette. Endeligt skal islamistiske organisationer opløses og moskéer lukkes.

- Terror og islamisme er, desværre, blodig alvor. Vores svar som samfund skal være tilsvarende alvorligt. Vi må vide, hvad regeringen vil. Jeg frygter, at regeringens svar på den alvorlige trussel er en masse hård snak fulgt op af lidt rundbordspædagogik i fængslerne. Det har været brugt så rigeligt, og det virker ikke, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup tilføjer, at han også ser en styrkelse af den præventive indsats, som en væsentlig del af terrorbekæmpelsen.
 
 
 
 
]]>
Susanne Eilersen bliver folketingsmedlem http://www.danskfolkeparti.dk/Susanne_Eilersen_bliver_folketingsmedlem.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Susanne%5FEilersen%5Fbliver%5Ffolketingsmedlem.asp Tue, 10 Mar 2015 09:54:00 +0200

Christiansborg, den 10. marts 2015/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Susanne Eilersen bliver folketingsmedlem

Dansk Folkepartis viceborgmester i Fredericia, Susanne Eilersen, 50, indtræder fra tirsdag 10. marts som medlem af Folketinget. Det sker fordi MF Anita Christensen er sygemeldt indtil videre.

Susanne Eilersen er foruden at være medlem af Fredericia byråd, hvor hun ud over at være viceborgmester også er formand for børne- og uddannelsesudvalget tillige medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark, hvor hun er medlem af Sygehusudvalget og Ligestillingsudvalget. Susanne Eilersen er desuden medlem af Danske Regioners bestyrelse – udpeget af Dansk Folkeparti.

Igennem 11 år har Susanne Eilersen tillige været medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse.

Inden Susanne Eilersen, der er uddannet merkonom, blev fuldtidspolitiker arbejdede hun indtil 2014 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.

Susanne Eilersen har fire sønner og er såmænd også blevet farmor.

Ved det kommende folketingsvalg er Susanne Eilersen opstillet i Esbjerg bykredsen i Sydjyllands Storkreds

]]>
DF: Drop strafrabatten til udviste kriminelle – samråd i Retsudvalget http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Drop_strafrabatten_til_udviste_kriminelle_–_samråd_i_Retsudvalget.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FDrop%5Fstrafrabatten%5Ftil%5Fudviste%5Fkriminelle%5F%E2%80%93%5Fsamr%C3%A5d%5Fi%5FRetsudvalget.asp Tue, 10 Mar 2015 07:32:00 +0200

Christiansborg, tirsdag den 10. marts 2015  

  PRESSEMEDDELELSE

 

 

DF: Drop strafrabatten til udviste kriminellesamråd i Retsudvalget

 

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, undrer sig over, at udenlandske kriminelle, som er dømt til udvisning af Danmark, kun afsoner halvdelen af deres straf. Andre kriminelle afsoner typisk 2/3 af straffen, før de har mulighed for at blive prøveløsladt. DF vil have, at afsoningen skal foregå i de kriminelles hjemlande, for eksempel Rumænien, Litauen og Polen.

 

- Hvorfor skal udviste kriminelle have strafrabat, når de dukker op her i landet, ligeså hurtigt de forlader det? Det vil jeg spørge justitsminister Mette Frederiksen om i dag, hvor jeg har indkaldt til et samråd i Folketingets retsudvalg om udviste kriminelle, der i stort omfang vender tilbage til Danmark for at begå ny kriminalitet, siger Peter Skaarup.

 

- Mange udenlandske kriminelle trodser deres udvisningsdom og vender tilbage til Danmark for at begå ny kriminalitet. Det er et stort problem, at straffen for at overtræde et indrejseforbud er så lille, at det reelt overhovedet ikke virker afskrækkende for de mange omrejsende kriminelle, siger Peter Skaarup.


- Det er fuldstændigt uacceptabelt og stærkt krænkende for danskernes rets- og tryghedsfølelse – ikke mindst for ofrene for de udenlandske kriminelle – at så mange overtræder et indrejseforbud, siger Peter Skaarup.

 

- Jeg vil blandt andet foreslå justitsminister Mette Frederiksen, at det helt automatisk skal betyde, at man skal afsone reststraffen fra den oprindelige straf, hvis man overtræder et indrejseforbud efter at være blevet udvist af Danmark. Og afsoningen skal ske i hjemlandet, understreger Peter Skaarup. Der er behov for gevaldige opstramninger overfor udviste kriminelle, og det bliver justitsministeren nødt til at forholde sig til, siger Peter Skaarup.

 

]]>
DF indkalder til samråd om mangelfuld registrering af udlændinge http://www.danskfolkeparti.dk/DF_indkalder_til_samråd_om_mangelfuld_registrering_af_udlændinge_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Findkalder%5Ftil%5Fsamr%C3%A5d%5Fom%5Fmangelfuld%5Fregistrering%5Faf%5Fudl%C3%A6ndinge%5F.asp Thu, 26 Feb 2015 09:05:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 26. februar 2015

 

 

DF indkalder til samråd om mangelfuld registrering af udlændinge 

Siden 1999 har der ikke været ordentlig styr på registreringen af nyankomne udlændinge. Der kan ikke altid redegøres for, med hvilken ret en udlænding har fået udleveret et personnummer. Samtidig siger statsrevisorerne at det er uklart, hvilke myndigheder, herunder Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for en sikker registrering af nyankomne. Statsrevisorerne finder dette dybt kritisabelt.

Problemstillingen burde ikke være ukendt for de ansvarlige ministerier, og Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil nu have klare svar fra regeringen om, hvad man vil gøre for at sikre en ordentlig registrering af nye udlændinge. Det skal ske på et samråd.

- Statsrevisorernes kritik af det offentliges mangelfulde registrering af udlændinge og bekymringen for en lemfældig uddeling af cpr-numre har været nævnt af os på en række møder. Det skete senest, da vi forhandlede rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Folketinget har ikke diskuteret det i dybden, men det burde vi gøre på et tidspunkt. Det her er jo ikke kun denne regerings problem. Det var der også under den tidligere regering. Man kan sige, at jo flere, der kommer, jo mere uoverskueligt bliver det. Der kommer ganske enkelt alt for mange til Danmark for at studere, arbejde, eller for at søge asyl til at myndighederne kan holde styr på dem, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

På den baggrund vil Martin Henriksen indkalde justitsministeren til samråd om sagen, så regeringen kan forholde sig til, hvad man i grunden vil gøre ved dette problem.

- Vi har sagt til regeringen og de øvrige forligspartier bag aftalen om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, at det er en illusion at tro, at myndighederne kan holde styr på alle dem, der kommer, og have styr på om de forlader landet igen. Jeg fornemmer ikke, at temaet interesserer regeringen, eller ret mange andre for den sags skyld. Men jeg håber, at det ændrer sig nu, hvor der er kommet kritik af statsrevisorerne. Regeringen får i hvert fald mulighed for at forklare, hvad man agter at foretage sig på det samråd, som Dansk Folkeparti nu indkalder til, siger Martin Henriksen.

]]>
DF vil have transportministeren ind i sag om manglende røg- og andalarmer i DSBs tog http://www.danskfolkeparti.dk/DF_vil_have_transportministeren_ind_i_sag_om_manglende_røg-_og_brandalarmer_i_DSBs_tog.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fvil%5Fhave%5Ftransportministeren%5Find%5Fi%5Fsag%5Fom%5Fmanglende%5Fr%C3%B8g%2D%5Fog%5Fbrandalarmer%5Fi%5FDSBs%5Ftog.asp Fri, 6 Feb 2015 12:32:00 +0200

Christiansborg, fredag den 6. februar 2015

 
PRESSEMEDDELELSE
 
DF vil have transportministeren ind i sag om manglende røg- og brandalarmer i DSBs tog

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, reagerer med undren og utilfredshed på oplysninger om, at en del af DSBs tog enten ikke har røg- og brandalarmer, eller også virker disse ikke. Han vil nu have trafikministeren på banen.

- Det lyder ikke særligt betryggende, at der ikke er brand- og røgalarmer i alle landets tog. Derfor vil jeg nu hive fat i transportminister Magnus Heunicke (S) for at høre ham ad, hvad regeringen har tænkt sig at gøre ved problemet, siger Kim Christiansen.

Kim Christiansen hæfter sig ved, at Havarikommissionen har løftet pegefingeren over for DSB.

- Vi må som politikere lytte, når Havarikommissionen på den måde råber vagt i gevær. Sikkerheden skal være i højsædet for passagerne, og det skal ikke være sådan, at der sker ulykker, måske endda alvorlige, for det her bliver bragt i orden. Det er derfor, jeg nu får ministeren på banen, siger Kim Christiansen.
 
 
 
 
 
]]>
DF: ”Hellige” krigere skal retsforfølges og straffes http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Hellige_krigere_skal_retsforfølges_og_straffes.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FHellige%5Fkrigere%5Fskal%5Fretsforf%C3%B8lges%5Fog%5Fstraffes.asp Sun, 21 Dec 2014 07:11:00 +0200

Christiansborg, søndag den 21. december 2014

PRESSEMEDDELELSE

DF: ”Hellige” krigere skal retsforfølges og straffes

Dansk Folkeparti fremlægger nu et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at ændre lovgivningen, så der ikke er skyggen af tvivl om, at såkaldte ”hellige” krigere vil blive retsforfulgt og straffes, hvis de vender tilbage til Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at regeringen sidder på hænderne her. Regeringens indsats over for disse potentielt tikkende bomber er helt utilstrækkelig, og det er det, som vi med det her beslutningsforslag vil gøre op med, siger Peter Skaarup, der tilføjer, at han helst ser, at de hellige krigere aldrig vender tilbage til Danmark.

Peter Skaarup peger på, at lovgivningen på området er uklar, og at dette blandt andet giver problemer i forhold til at løfte bevisbyrden i disse sager.

- Vi må ikke glemme, at disse personer i realiteten kan deltage i krigshandlinger rettet mod danske styrker, ligesom det er yderst foruroligende at tænke på, hvad de pågældende kan finde på, når de kampvante og radikaliserede vender hjem til Danmark. Jeg frygter for, at hvis det bliver betragtet som ”gratis” at være ”hellig” kriger i den forstand, at risikoen for efterfølgende at blive retsforfulgt er så godt som ikke eksisterende, så tager endnu flere af sted med uoverskuelige konsekvenser til følge, siger Peter Skaarup.

PET vurderer, at minimum 110 personer siden sommeren 2012 er rejst fra Danmark til Syrien for at kæmpe.
 
 
 
 
]]>
SF-forslag om landdistrikter både tragisk og komisk http://www.danskfolkeparti.dk/SF-forslag_om_landdistrikter_både_tragisk_og_komisk_17256_145.asp http://www.danskfolkeparti.dk/SF%2Dforslag%5Fom%5Flanddistrikter%5Fb%C3%A5de%5Ftragisk%5Fog%5Fkomisk%5F17256%5F145.asp Thu, 11 Dec 2014 10:29:00 +0200

 

Christiansborg, torsdag den 11. december 2014./SJ

 
PRESSEMEDDELELSE
 
 
SF-forslag om landdistrikter både tragisk og komisk

Man har et standpunkt til man tager et nyt. Den talemåde kunne man godt bruge om Socialistisk Folkeparti for øjeblikket. I pomp og pragt vil partiet i dag fremlægge et beslutningsforslag om en handleplan for en styrkelse af yderområderne. For to år siden fremsatte Dansk Folkeparti sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance netop et forslag, der gik ud på at sikre en samlet indsats på landdistriktsområdet.

- Det er på en gang både tragisk og komisk, at SF fremsætter dette forslag, når vi for to år siden stod med næsten det samme forslag til at styrke indsatsen i landdistrikterne. Dengang husker jeg, at SF nærmest var ligeglade. De stemte imod, og var det eneste parti, der ikke fandt emnet vigtigt nok til at stille op med en ordfører, lyder det fra Mette Hjermind Dencker, der er landdistriktsordfører for Dansk Folkeparti.

Hun påpeger, at Dansk Folkeparti alligevel er tilfreds med, at Socialistisk Folkeparti nu gerne vil være med til at lave en handlingsplan, der skal styrke landdistrikterne.

Vi er meget optagede af at give landdistrikterne et løft. Ja, det har vi været optagede af i mange år. Vi skal have flere statslige arbejdspladser derud, bedre lånemuligheder og bedre mobildækning. Det er glædeligt, at det også går op for SF nu. Men det er jo nok det kommende valg, der har hjulpet dem lidt på vej, lyder det fra Mette Hjermind Dencker.
 
 
 
 
 

 

]]>
DF: Ud med tørklædet og ind med starthjælp og kontanthjælpsloft http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Ud_med_tørklædet_og_ind_med_starthjælp_og_kontanthjælpsloft.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FUd%5Fmed%5Ft%C3%B8rkl%C3%A6det%5Fog%5Find%5Fmed%5Fstarthj%C3%A6lp%5Fog%5Fkontanthj%C3%A6lpsloft.asp Sun, 7 Dec 2014 11:18:00 +0200

Christiansborg, søndag den 7. december 2014/kalo

PRESSEMEDDELELSE
 

DF: Ud med tørklædet og ind med starthjælp og kontanthjælpsloft

Dansk Folkepartis værdiordfører Pia Kjærsgaard er ikke overrasket over, at næsten halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande er på overførselsindkomster og befinder sig lysår fra arbejdsmarkedet, og hun anklager integrationsminister Manu Sareen for hykleri, når han prøver at spille forbavset og samtidig erklærer, at regeringen arbejder på ”højtryk” med at finde løsninger.  

”Regeringen forværrede problemet markant, da den afskaffede den lave starthjælp til indvandrere de første syv år af deres ophold i Danmark, og da den sløjfede kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. Starthjælpen var designet til at begrænse indvandreres motivation til at søge mod Danmark, og kontanthjælpsloftet skulle tvinge især indvandrerkvinderne ud på arbejdsmarkedet, siger Pia Kjærsgaard.

Hun tilføjer, at en undersøgelse fra Rockwool Fonden for nylig viste, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere årligt koster det danske samfund 16.6 milliarder kroner i nettoudgifter og understreger, at problemerne vil vokse sig endnu større som følge af den aktuelle indvandring fra et land som Syrien.

”Ja, for naturligvis er også den nuværende tilstrømning en indvandringsbølge, som vil gøre det endnu sværere at løfte integrationsbyrden. Det siger sig selv”.

Men Pia Kjærsgaard advarer mod at tro, at tilegnelsen af det danske sprog og uddannelse er nok i sig selv. Meningsfuld integration forudsætter en helt anderledes accept af det danske samfund og de danske værdier end den, som eksempelvis alt for mange indvandrerkvinder lægger for dagen.

”Det er klart, at hvis man tropper op i tørklæde eller – endnu værre – en niqab og remser lange lister med forbehold om, at man ikke vil i berøring med svinekød eller give hånd til mænd op, så vil de fleste arbejdsgivere sige nej tak på forhånd. Det er nemlig muligt at gøre sig selv så besværlig, at overførselsindkomster er det eneste alternativ”, siger Pia Kjærsgaard.

”Det er også grunden til, at der igen skal sættes loft over, hvor meget den enkelte familier kan modtage i overførselsindkomster. Så længe det er muligt at få tilværelsen til at hænge sammen uden at løfte en finger, vil mange indvandrerfamilier læne sig tilbage, og det er en holdning, som vil forplante sig til deres efterkommere i mange led. Med andre ord vil integrationen bedst kunne fremmes til lyden af en pengekasse, som smækkes i”.

 

]]>
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forlader forhandlinger om vandsektorloven http://www.danskfolkeparti.dk/Venstre_Dansk_Folkeparti_og_Det_Konservative_Folkeparti_forlader_forhandlinger_om_vandsektorloven.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Venstre%5FDansk%5FFolkeparti%5Fog%5FDet%5FKonservative%5FFolkeparti%5Fforlader%5Fforhandlinger%5Fom%5Fvandsektorloven.asp Thu, 4 Dec 2014 13:33:00 +0200

Pressemeddelelse

Torsdag den 4. december 2014 
 
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forlader forhandlinger om vandsektorloven
 

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti har i dag forladt forhandlingerne om vandsektorloven.

Regeringens udspil har været for ringe og viste sig at medføre alt for meget bureaukrati og alt for mange omkostninger for de private vandværker, som kun har ét sted at sende regningen hen. Nemlig til forbrugerne.

 

- Vi vil selvsagt gerne effektivisere, men vi stod for langt fra hinanden i forhandlingerne. Vi mener i modsætningen til regeringen, at man bør fritage alle vandværker op til 600.000 m3 vand fra loven, så de undgår for meget bureaukrati og unødvendige omkostninger. Vi vil ikke være med til at gøre det dyrere at drive virksomhed og dyrere at være dansker, siger Venstres ordfører Hans Chr. Thoning.

 

Regeringen har ikke været villig til at finde en acceptabel løsning på den store skatteregning, der vil ramme selskaberne og dermed forbrugerne. 

 

- Dansk Folkepart vil under ingen omstændigheder være med til at sende en ekstraregning på op mod 4 mia. kr. videre til forbrugerne. Desværre har miljøminister Kirsten Brosbøl vist sig ikke at være fremkommelig i det lange forhandlingsforløb, som vi har haft, og vi er ikke kommet en fornuftig og rimelig løsning nærmere, siger Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen.

 

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har deltaget konstruktivt i de langstrakte forhandlinger, hvor et af kardinalpunkterne var, at forbrugerne ikke skulle rammes af en stor og uventet ekstraregning.

 

 - For Det Konservative Folkeparti er det helt uspiseligt, at landets vandværker kan risikere at sende en ekstraregning på 500-900 kr. for det årlige vandforbrug ud til forbrugerne, siger Det Konservative Folkepartis miljøordfører Daniel Rugholm.

 

For yderligere information

Venstres medlem af miljøudvalget

Hans Chr. Thoning

Telefon: 3337 4504

Mail: hans.thoning@ft.dk

 

Miljøordfører for Dansk Folkeparti

Pia Adelsteen

Telefon: 3337 5121

Mail: pia.adelsteen@ft.dk 

 

Miljøordfører for Det Konservative Folkeparti

Daniel Rugholm

Telefon: 3337 4206

Mail: daniel.rugholm@ft.dk

]]>
Dansk Folkeparti sætter markante aftryk på boligaftalen http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk_Folkeparti_sætter_markante_aftryk_på_boligaftalen.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk%5FFolkeparti%5Fs%C3%A6tter%5Fmarkante%5Faftryk%5Fp%C3%A5%5Fboligaftalen.asp Fri, 28 Nov 2014 14:27:00 +0200

Christiansborg, fredag den 28. november 2014/SJ

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Folkeparti sætter markante aftryk på boligaftalen

Dansk Folkepartis boligordfører, Karina Adsbøl, er tilfreds med, at renoveringsrammen på det almene boligområde blev presset op i forbindelse med boligaftalen, der blev forhandlet på plads fredag.

”Vi er alt i alt godt tilfredse, selvom vi gerne havde set mere renovering af boliger sat i gang, men det ville regeringen ikke være med til. Vi har sikret, at renoveringsrammen på det almene boligområde er sat op fra det oprindelige udspil på 2,8 milliarder til 4,2 milliarder i 2015 og 2016. Det kommer til at gavne mange danskere, der bor i almene boliger. Det er vigtigt, at vi skaber tryghed og trivsel i de almene boligområder, og det har vi arbejdet hårdt for at sikre i forhold til denne boligaftale, så utidssvarende boliger kan blive istandsat.” Sådan lyder ordene fra Dansk Folkepartis boligordfører, Karina Adsbøl, som her til eftermiddag landede en boligaftale sammen med et bredt politisk flertal.

Forhandlingerne om boligaftalen har stået på det meste af efteråret, og netop renoveringsrammen har været et område, som har ligget Dansk Folkeparti meget på sinde.

”Regeringens oprindelige udspil var alt for lavt. Det er meget vigtigt, at vi sikrer borgerne nogle gode lejeboliger med høj kvalitet, hvor vi også sætter fokus på øget handicaptilgængelighed. Derfor er vi glade for, at vi har fået presset ministeren op på 4,2 milliarder fra de oprindelige 2,8 milliarder, som regeringen lagde ud med,” siger Karina Adsbøl.

Dansk Folkeparti har i boligaftalen desuden sikret en opgradering af ministeriets værktøjskasse til ghettoområderne, hvor en række initiativer sættes i søen for at komme utrygheden og kriminaliteten til livs. Blandt andet har Dansk Folkeparti fået understreget, at et såkaldt zoneforbud kan blive taget i brug overfor utryghedsskabende personer. Derudover har det været vigtigt for Dansk Folkeparti, at der sættes ind overfor social dumping, så det håndhæves, at arbejdet skal foregå efter danske overenskomster, ligesom der vil blive sikret flere praktikpladser til de unge i håndværksfagene.

”Det er vigtigt, at det håndværksmæssige arbejde i områderne sker på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi er glade for, at netop dette punkt også er med i boligaftalen, og at vi gør noget for at flere unge får praktikpladser i de håndværksmæssige fag,” siger Karina Adsbøl.

]]>
Kristian Thulesen Dahl: God valgdag til Grønland! - Men er Danmark parat? http://www.danskfolkeparti.dk/Kristian_Thulesen_Dahl_God_valgdag_til_Grønland__-_Men_er_Danmark_parat_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Kristian%5FThulesen%5FDahl%5FGod%5Fvalgdag%5Ftil%5FGr%C3%B8nland%5F%5F%2D%5FMen%5Fer%5FDanmark%5Fparat%5F.asp Fri, 28 Nov 2014 10:16:00 +0200

Christiansborg, den 28. november 2014

PRESSEMEDDELELSE

Kristian Thulesen Dahl: God valgdag til Grønland! - Men er Danmark parat?

Grønlænderne går i dag til valg. Det er et vigtigt og afgørende valg for Grønlands fremtid. Der er store udfordringer for Grønland - senest er det kommet frem, at der tegner sig et meget stort underskud i den offentlige kasse på over 200 millioner kroner. Forventningen var ellers et lille plus. Men økonomien hænger desværre ikke sammen, som det ser ud i dag. På lidt længere sig tegner der sig et årligt underskud på 800 millioner kroner.

- Derfor er der al mulig grund til at understrege, at hvis Grønland i dag vælger, at fremtidens løsninger ligger i et tættere samarbejde med Danmark indenfor Rigsfællesskabet, skal Danmark stå parat. Grønland, Færøerne og Danmark har en lang fælles historie. Sammen er vi stærke, hver for sig svagere. Derfor skal Danmark være parat til at engagere sig mere i udviklingen af det grønlandske samfund, hvis Grønland vælger fællesskabets vej, siger Kristian Thulesen Dahl.
Kristian Thulesen Dahl tilføjer, at den danske regering straks efter valget bør række hånden frem til det nye landsstyre.

- Når valget er overstået, vil jeg henvende mig til den danske regering for at sikre mig, at regeringen er parat til en drøftelse med de grønlandske politikere om hvordan, vi i fællesskab kan være med til at udvikle det grønlandske samfund. Hvis det altså er dén vej, Grønland vælger i dag. Og så ønsker jeg en god valgdag til Grønland, siger Kristian Thulesen Dahl.
 
 
 
]]>
Pia Kjærsgaard: Vil regeringen gøre digitaliseringen frivillig? http://www.danskfolkeparti.dk/Pia_Kjærsgaard_Vil_regeringen_gøre_digitaliseringen_frivillig_.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Pia%5FKj%C3%A6rsgaard%5FVil%5Fregeringen%5Fg%C3%B8re%5Fdigitaliseringen%5Ffrivillig%5F.asp Fri, 21 Nov 2014 07:10:00 +0200

 

Christiansborg, den 21. november 2014

PRESSEMEDDELELSE

Pia Kjærsgaard: Vil regeringen gøre digitaliseringen frivillig?

Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, står i dag i spidsen for en forespørgselsdebat om regeringens digitaliseringspolitik. Det er finansminister Bjarne Corydon (S), der skal svare på en række spørgsmål fra Pia Kjærsgaard.

- Regeringen har trukket digitaliseringen ned over hovedet på danskerne. Det har hele tiden virket som om, at emnet har været noget, som regeringens ministre helst ikke ville tale om. Men som minister skal man altså stå inde for de beslutninger, man træffer. Det får Bjarne Corydon så lejlighed til i dag, og det glæder jeg mig til, siger Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard er især interesseret i at få vide, om Bjarne Corydon har tænkt sig at gøre det frivilligt for danskerne at tilslutte sig digitaliseringen og e-Boks.

- Der har været, og er fortsat, en lang række problemer med indførelsen af digital post mellem staten og borgerne. Derfor mener jeg, at det klart vil være det mest rimelige overfor borgerne, hvis de selv skulle vælge digital post til. Som det er nu, skal man jo bede om at blive fritaget. Det er en omvendt og urimelig metode, som regeringen her har valgt at benytte sig af, siger Pia Kjærsgaard.
 
 
]]>
DF: Regeringens ”asylstramninger” er en dråbe i havet http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Regeringens_asylstramninger_er_en_dråbe_i_havet.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FRegeringens%5Fasylstramninger%5Fer%5Fen%5Fdr%C3%A5be%5Fi%5Fhavet.asp Thu, 20 Nov 2014 13:38:00 +0200

PRESSEMEDDELELSE

Christiansborg. 20. november 2014/sj

 

DF: Regeringens ”asylstramninger” er en dråbe i havet


Der er to veje i dansk asylpolitik. Det illustreres meget klart Folketingssalen i dag, hvor to meget forskellige forslag om asylpolitikken skal behandles.

Både Dansk Folkeparti og regeringen har stillet forslag til ændringer af asylpolitikken, men mens regeringen taler om undersøgelser og nøjes med kosmetiske ændringer, så tager Dansk Folkeparti hul på debatten om en større og mere grundlæggende omlægning i forhold til den måde, hvorpå vi fører vores asylpolitik i Danmark. 

”I Dansk Folkeparti mener vi, at vi kan hjælpe langt flere flygtninge ved at fokusere vores hjælp på nærområderne. Det er ofte de fattigste, der ender i flygtningelejrene i nabolandene til konflikterne. Hvis vi gør en stor og mærkbar indsats i de områder, så kan vi række hånden ud til tusindvis af mennesker. På den måde kan vi hjælpe mange flere, og samtidig vil vi ikke stå med det massive asylpres, som vi oplever lige nu,” lyder det fra Martin Henriksen.


”Danmark modtager rigtig mange asylansøgere. Vi er simpelthen nødt til at få styr på antallet, for det går ud over vores velfærd, vores pengekasse og vores kultur, når vi modtager så mange asylansøgere, som tilfældet er lige nu,” siger han. 

Udlændingeordføreren for DF peger på, at regeringen med deres lovforslag, der også fremsættes i dag, simpelthen er for useriøse og ikke tager fat på de grundlæggende problemer i asylsystemet.

”De få opstramninger, som regeringen lægger op til, virker på mig som en dråbe i havet. Vi står med en akut situation med asylansøgere. Det er en stor mundfuld for Danmark, og derfor synes jeg, at regeringen burde tage problemet mere alvorligt, end de gør nu,” siger Martin Henriksen.

]]>
DF om fuld folkepension til flygtninge: Regeringen diskriminerer danskerne http://www.danskfolkeparti.dk/DF_om_fuld_folkepension_til_flygtninge_Regeringen_diskriminerer_danskerne.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fom%5Ffuld%5Ffolkepension%5Ftil%5Fflygtninge%5FRegeringen%5Fdiskriminerer%5Fdanskerne.asp Fri, 14 Nov 2014 09:33:00 +0200

 

   

Christiansborg, fredag den 14. november 2014

PRESSEMEDDELELSE

  

DF om fuld folkepension til flygtninge: Regeringen diskriminerer danskerne

 

Regeringen, Enhedslisten og SF indfører nu med indgåelsen af finansloven fuld folkepension til flygtninge. Det var ellers Dansk Folkeparti, der under den borgerlige regering, fik gjort op med den positive særbehandling af flygtninge på pensionsområdet.

 

Konkret kan flygtninge atter tælle deres bopælstid i oprindelseslandet med som optjening til dansk folkepension. Aftalen gælder kun for flygtninge og altså ikke for indvandrere eller udlandsdanskere, der måtte vende hjem til Danmark igen. 

 

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil rulle forslaget tilbage, såfremt flertallet skifter efter et folketingsvalg.

 

- Hvis en dansker opholder sig i udlandet i nogle år, så mister danskeren retten til fuld folkepension. De regler gælder i dag også for flygtninge. Men når regeringen nu ændrer reglerne, så indfører de reelt en positiv særbehandling af flygtninge og omvendt en negativ særbehandling af danskere. Danskerne skal altså igen diskrimineres i deres eget land, og det mener jeg er meget ubehageligt, og derfor vil Dansk Folkeparti arbejde for at rulle regeringens beslutning tilbage, såfremt muligheden opstår, siger Martin Henriksen.

 

Martin Henriksen tilføjer, at han desuden frygter, at denne unødvendige lempelse i udlændingepolitikken vil gøre det endnu mere attraktivt for asylansøgere at søge mod Danmark.

 

- Vi ved, at der foregår såkaldt asylshopping, at asylansøgere søger de steder hen, hvor de har de bedste forhold. Når det rygtes, at reglerne for pension er blevet lavet om, ja så er vi som land blevet en endnu større asylmagnet, end vi var før. Og så mener jeg faktisk, at det er uforståeligt, at udefrakommende skal være bedre stillet. Denne del af finanslovsaftalen sender det uheldige signal, at vore egne kommer i anden række. Der havde Dansk Folkeparti hellere brugt de godt 40 millioner kroner på eksempelvis en bedre ældrepleje, siger Martin Henriksen.

 

]]>
Samråd i dag: DF vil have klarlagt forløbet i Hedegaard-sagen http://www.danskfolkeparti.dk/Samråd_i_dag_DF_vil_have_klarlagt_forløbet_i_Hedegaard-sagen.asp http://www.danskfolkeparti.dk/Samr%C3%A5d%5Fi%5Fdag%5FDF%5Fvil%5Fhave%5Fklarlagt%5Fforl%C3%B8bet%5Fi%5FHedegaard%2Dsagen.asp Thu, 13 Nov 2014 09:42:00 +0200

Christiansborg, den 13. november 2014/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Samråd i dag: DF vil have klarlagt forløbet i Hedegaard-sagen

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, forsøger i et samråd i dag i Retsudvalget at få klarlagt forløbet omkring løsladelsen af Lars Hedegaards formodede attentatmand. Det sker på baggrund af nye oplysninger om, at den danske statsborger, der er under mistanke for at have forsøgt at myrde Lars Hedegaard, allerede blev løsladt den 8. juli.

- Der tegner sig et stadigt mere mudret billede af, hvad der er foregået i Tyrkiet – og vi har behov for klarhed over forløbet, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup peger på, at den tidslinje, som regeringen har fremlagt som dokumentation i sagen tyder på, at der igennem længere tid er blevet drevet gæk med de danske myndigheder.

- Enten viser det her en total mangel på kontrol og styring i Tyrkiet eller også lyver man bevidst over for Danmark. Jeg er stærkt bekymret for, at det er det sidste, der er tilfældet – og det er fuldkommen uacceptabelt, at Danmark bliver behandlet på den måde af en alliancepartner i NATO og et land, som vi har klare udvekslingsaftaler med, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup mener ikke, at de tyrkiske myndigheder har bidraget til sagens opklaring.

- Jeg mener justitsminister Mette Frederiksen må gå ind og forlange meget klare og hurtige svar fra de tyrkiske myndigheder på, hvad der er foregået i sagen. Jeg er ikke i tvivl om, at de ved nøjagtigt, hvad der er sket, men tilbageholder oplysninger fra de danske myndigheder. Det er komplet uacceptabelt – og det signal burde regeringen også sende i stedet for at vrøvle om, at Danmarks forhold til Tyrkiet er vigtigere end opklaringen af løsladelsen af Lars Hedegaards formodede attentatmand, siger Peter Skaarup forud for samrådet i Retsudvalget, der begynder kl. 14.00 i dag.

]]>
DF: Fællesskabskommission er en glimrende idé http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Fællesskabskommission_er_en_glimrende_idé.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FF%C3%A6llesskabskommission%5Fer%5Fen%5Fglimrende%5Fid%C3%A9.asp Wed, 12 Nov 2014 08:08:00 +0200

Christiansborg, onsdag den 12. november 2014

PRESSEMEDDELELSE

DF: Fællesskabskommission er en glimrende idé

Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen, mener, at det er en glimrende idé at lave den såkaldte Forsoningskommission, som blev nedsat af den forrige koalition i Grønland, om til en Fællesskabskommission. Det er ”Foreningen Rigsfællesskabet”, der netop har fremlagt forslaget.

- Vi har brug for at udvikle og ikke afvikle rigsfællesskabet, derfor hilser jeg idéen om en Fællesskabskommission yderst velkommen. For mig at se var motivet bag Forsoningskommissionen, at man skulle nå frem til, at Danmark er skyld i alskens ulykker, og dette skulle så bruges til at svække rigsfællesskabet. Vi ved, at et massivt flertal af grønlænderne bakker op om rigsfællesskabet. Derfor er det helt rigtigt, at vi nu ser på de ting, der samler os, og hvordan vi sammen skal arbejde fremadrettet, siger Søren Espersen.

Søren Espersen opfordrer klart Folketingets øvrige partier til også at bakke op om en Fællesskabskommission.
 
 
 
]]>
DF: Flyvende forskningsaftale http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Flyvende_forskningsaftale.asp http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5FFlyvende%5Fforskningsaftale.asp Thu, 30 Oct 2014 15:55:00 +0200

Christiansborg, torsdag den 30. oktober 2014

PRESSEMEDDELELSE

DF: Flyvende forskningsaftale

Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, erklærer sig godt tilfreds med den brede aftale om udmøntning af 857 millioner på forskningsreserven, som netop er indgået.

- I DF er vi glade for aftalen, som sikrer en forsat balance imellem strategiske og frie forskningsmidler. Jeg er særligt godt tilfreds med, at der med aftalen tilføres 65 millioner kroner til sundheds-forskning, heraf op til 30 millioner til forskning i psykiatri. Desuden er der sat penge af til vigtig velfærdsforskning, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Jens Henrik Thulesen Dahl er desuden meget tilfreds med, at det i aftalen er lykkedes, at få afsat 10 millioner til forskning i civil udnyttelse af små ubemandede fly – også kaldet droner.

- Der er store muligheder i anvendelsen af droner, og jeg er glad for, at vi med aftalen sætter fokus på netop dette område også, lyder det fra en tilfreds Jens Henrik Thulesen Dahl.

Samtlige Folketingets partier er med i aftalen.
 
 
 
 
]]>